Bugojno-Politika

SDP Bugojno: Osvrt na 16. sjednicu Općinskog vijeća Bugojno

U utorak je održana šesnaesta sjednica Općinskog vijeća za koju je bilo previđeno devet tačaka. Klub SDP-a za svaku sjednicu Kolegija i Općinskog vijeća dostavlja...

Vijećnici SBB-a predložili: Ubuduće neka se konkursi objavljuju na portalima i TV Bugojno

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Bugojno klub SBB-a koji čine Đemal Bilanović i Adnan Hozić su predložili zaninimljivu inicijativu koja se odnosi...

Vijećnik SBB Bugojno podnio inicijativu o zabrani rada nedjeljom i državnim praznicima

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Bugojno, vijećnik SBB Đemal Bilanović je podnio inicijativu ispred kluba SBB o zabrani rada nedjeljom i državnim...