SDP Bugojno: Osvrt na 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno

Osvrt na 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno

Klub vijećnika OO SDP BiH Bugojno za sjednicu Općinskog vijeća Bugojno koja je održana 31.3.2021.godine predlagao je na Kolegiju da se na dnevnom redu osim odluka o Budžetu za ovu godinu i razmatranja inicijative za rješavanje pitanja gradskog groblja u Bugojnu, nađu i druga trenutno aktuelna pitanja. Kako na Kolegiju ovi prijedlozi nisu prihvaćeni, na samoj sjednici OV vijećnici OO SDP BiH Bugojno predložili su da se raspravlja i o:
– Epidemiološkoj situaciji u Općini Bugojno
– Izvršenju Budžeta za 2020.godinu
– Planu rada Općinskog načelnika i Općinskog vijeća
– Stanju u NK Iskra.

Vijećnička većina koju čine vijećnici SDA, HDZ BiH i samostalni vijećnik Samir Šečić, nisu prihvatili predložene dopune dnevnog reda.

Za razliku od prethodnih sjednica OV Bugojno, ova je bila otvorena za javnost putem RTV Bugojno.

Na Prijedlog Budžeta Općine Bugojno za 2021.godinu, Klub vijećnika SDP BiH uložio je šest amandmana koji se odnose na smanjenje komunalne takse kao podrška privrednom sektoru, povećane transfera za osnovno i srednje obrazovanje, javnu kuhinju, MRK Iskra, NK Iskra, kao i povećanje transfera za nekoliko udruženja: Udruženje gluhih i nagluhih, Slatki svijet, Udruženje Leptir, a predloženo je da se u Budžet uvedu i Muzej grada Bugojna, Bugojno danas, Info Bugojno, KK Basket time, Udruženje žena Burma Drvetine.

Predloženi amandmani nisu prihvaćeni od pomenute većine kao ni amandman za asfaltiranje puta u MZ Vesela krak Bungurov most –Čardak!
Smatrajući da je predloženi Budžet Općine Bugojnu za 2021.godinu nerealan, a kako već godinama nema Izvještaja o izvršenju općinskog Budžeta, vijećnici SDP BiH nisu podržali Budžet za ovu godinu.

S obzirom da je na sjednici bila kamera RTV Bugojno, zamjenik predsjedavajućeg iz reda SDA se obratio vijećnicima i iskazao zabrinutost u vezi stanja u NK Iskra Bugojno, te predložio da se održi Kolegij u kome će se analizirati stanje u NK Iskra. Kao prijedlog dopune dnevnog reda Klub vijećnika SDP-a je, između ostalog, predložio i tačku po pitanju ovog problema, o čemu su se vijećnici pojedinačno izjašnjavali. Svih jedanaest vijećnika SDA bili su suzdržani, odnosno odbijeno je da se ova tačka uvrsti na dnevni red. O kojoj zabrinutosti je pričao zamjenik predsjedavajućeg? Da li se ta zabrinutost pojavila zbog prisustva kamere koja je bila na ovoj sjednici?

Najnevjerovatnije ipak zvuči činjenica, da se na devetosatnoj sjednici Općinskog vijeća Bugojna, održanoj 31.3.2021.godine, nije raspravljalo o epidemiološkoj situaciji u Bugojnu!

OO SDP BiH BUGOJNO