19.01.2022.

BiH

Bugojanac Antonio Džolan izradio grb i zastavu za Općinu Bosansko Grahovo

Na javnom konkursu za sudjelovanje u izradi idejnog rješenja grba i zastave koji je objavila Općina Bosansko Grahovo 19.8.2021. godine, a po odluci tročlanog...

Porodilje u KS će dobijati po 1.000 KM mjesečno

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom...

Objavljena konačna lista korisnika finansijske pomoći obrtima i samostalnim djelatnostima

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 296. sjednici dana 23.12.2021.godine utvrdila konačnu listu korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u cilju...