Znate li ko je zaslužan da sve bugojanske majke imaju po 1000 KM za svaku novorođenu bebu?

U jeku predizborne kampanje za Općiinsko vijeće Bugojno našim gradom su se isticali panoi sa kandidatkinjom Elmom Duraković Čepalo na kojima se posebno između nekoliko predizbornih obećanja isticalo da SVE BUGOJANSKE MAJKE MORAJU IZ OPĆINSKOG BUDŽETA imati i dječji doplatak za novorođenčad.

Tim obećanjem i izabrane vijećnice u OV Bugojno se i pokrenula priča oko naknada za porodilje.

Kako je to počelo i realizovalo se gđo Duraković Čepalo?

Mojim izborom u OV Bugojno sam se odmah i prihvatila izvrsenja obećanog u predizbornoj kampanji. Na prvoj sjednici OV Bugojno sam krenula u lobiranje kolega vjećnika da me podrže u toj mojoj ideji

Prijedlogom nacrta budžeta općine Bugojno koji smo dobili u materijalima za drugu sjednicu OV Bugojno nisu bila predviđena sredstva za takvu namjenu

“Da, baš tako. U prvom nacrtu budžeta koji sam dobila za drugu sjednicu OV Bugojno ta sredstva nisu bila predviđena.
Bila su predviđena u manjem iznosu kao i svake godine od rata do danas u manjem iznosu koje su dobivale samo određene grupe majki. Neki kažu da su to bile odabrane majke određene stranke. To zaista ne znam niti me interesovalo.
Interesovalo me da sve majke Bugojna sa svojim bebama budu u istom položaju.

Ja sam za tu namjenu i za sve nove porodilje-majke pripremila amandmane na budžet općine Bugojno i isti predala na protokol općine Bugojno sa naglaskom za predsjednika OV Bugojno, načelnika općine i šefovima klubova pri OV Bugojna.”

Šta se poslije toga dešavalo u i oko OV Bugojno?

“Obzirom da dolazim iz SBB stranke i moja lobiranja u OV Bugojno za majke Bugojna, moje amandmane bilo je teško vladajućim prihvatiti. Ali im je još teže JAVNO bilo i ODBITI”

-Vijećnici SDA kažu njihova inicijativa?

Da, kažu, a takvu inicijativu mogli su zadnjih 25 godina sprovoditi, a nisu. Otvoreno kažem da su od straha javnosti da tu moju inicijativu i amandmane ne prihvate onda iste i ukrali iz vladajuće SDA kao njihova inicijativa i amandman i sada se time kite kao njihovom inicijativom. I neka kite jer mi to ne smeta-cilj je ostvaren i sve su majke sada u istom položaju sa punim pravom da tuže općinu ukoliko im ne bude uplaćivala sredstva za svako novorođenče.

Na trećoj sjednici od prije neki dan u materijalu za istu sjednicu su već u nacrt budžeta unijeli do danas nikad veći iznos za porodilje a on je u iznosu od 250.000 KM.

Smeta li Vam ta krađa inicijative i amandmana od strane vladajućih iz SDA?

Ne, ne smeta. Politika je da imaš samostalnost u interesu svojih građana a nikako da “gore s vrha” neko kaže pogni glavu i tako glasaj. Politika je, podrži i glasaj za sve ono sto je u interesu grada i građana Bugojna, bez obzira od koga i iz koje je političke stranke ta inicijativa. Ono sto mogu obećati je da ću i za 2022. godinu opet u borbu za sve majke Bugojna sa još većim izdanjima za porodilje od ovog usvojenog za 2021 godinu.

Bilo je još amandmana od Vas na zadnjoj sjednici OV Bugojna

Da, željela sam da se svi privrednici našeg grada oslobode od plaćanja komunalnih taksi. Tu inicijativu su uputili i vijećnici SDP-a. Nažalost vladajući to nisu podržali ni od SBB-a ni od SDP-a. Kao što nisu podržali i moj amandman za otvaranje muzeja grada Bugojna.

Uh koje samo eksponate gdin Mučibabić posjeduje u što sam se i sama uvjerila bili bismo vjerovatno prvi u BiH sa jednim takvim bogatim muzejom koji dokazuje i pokazuje našu tradiciju, našu kulturu, običaje i sve ono sa čime su živjeli naši predci. Za to je bilo potrebno iz budžeta izdvojiti samo 25.000 KM. Nažalost ni to nisu podržale moje kolege iz OV Bugojno. A i iz kojih razloga zaista mi nije jasno.”

Ima li još inicijativa u glavi za dobrobit građana Bugojna?

Da, već na sljedećoj sjednici….a kojih brzo ćete saznati. Na njima je da tu inicijativu (neću je namjerno reći sada) opet ukradu ili JAVNO ODBIJU ILI PODRŽE.