U srijedu sjednica Općinskog vijeća Bugojno, prva ove godine

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike
P O Z I V
4.4.2022

za VIII. (Osmu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 6.4.2022. godine (srijeda) u zgradi Općine – Kristalna sala, s početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


                                                    DNEVNI RED

1.    Vijećnička pitanja

2.    Kreditno zaduženje JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno
Izvjestilac: Amer Gasal, v.d. direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bugojno

3.    Potvrđivanje Konačne rang liste o dodjeli stipendija redovnim studentima općine Bugojno u akademskoj 2021./2022. godini
Izvjestilac: Haris Haznadarević, predsjednik Komisije Općinskog vijeća za dodjelu stipendija

4.    Prijedlog odluke o izdvajanju dodatnih sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu
Izvjestilac: Bahira Abdibegović, šef Odsjeka za privredu i društvene djelatnosti

5.    Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih saglasnosti u općini Bugojno

6.    Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene površine na području općine Bugojno za 2022. godinu
Izvjestilac za tačke 5. i 6.: Almir Hadžibegović, pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

7.    Usvajanje prijedloga Platforme za mir i Akcionog plana platforme
Izvjestilac: Haris Haznadarević, pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

8.    Imovinska pitanja

                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI
                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                              Zelić Miroslav

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/