Impressum

Osnivač i izdavač:
Udruženja građana “Bugojno-Danas”

Glavni i odgovorni urednik:
Admir Pilić

E-mail i broj telefona redakcije:
bugojnodanas@gmail.com
062/602-992