Vjećnik Đemal Bilanović uputio ispravku potpredsjedniku SDA Bugojno Nedžadu Jusiću: Istina je, niste vi vlasnici Opštine a ni stadiona!

Predmet : Ispravka spornog izražavanja po zahtijevu g. Nedžada Jusića;

Nakon mojih nedavnih obraćanja javnosti dana 25.05. vezano za sumljivo asfaltiranje lokalnih puteva,te obraćanja 28.05.2021. godine, radi još sumljivijih petljanija oko gradskog stadiona, napokon se oglasio i neko iz vrha lokalne SDA vlasti.

Potpredsjednik SDA gospodin Jusić Nedžad, najavom tužbe zatražio je ispravku mog netačnog izražavanja.

Ovim putem,vrlo rado objavljujem traženu ispravku, upravo kako je poštovani gospodin i zatražio.

 Ja sam između ostalog dana 25.05.2021g. rekao sljedeće na press konferenciji video

“Međutim, Opština tj.vlast u Opštini, g.načelnik i SDA koju u opštinskom vijeću predstavlja zamjenik predsjedavajućeg  g. Jusić, su potegli policiju na našeg kolegu Semedina, da da’ izjavu zašto je ukazivao na takve stvari.”

Evo ide ispravka:

Istina je da g. Jusić lično nije potegao policiju, i on lično nije podnio prijavu policiji.

Prema izvoru iz policije, prijavljivanje u ime Javnog preduzeća za stambene poslove i lokalne puteve, prijavio je g. Hamid Kero.

Navedeni g. Kero je vjerovatno dobro uključen u poslove vezane za asfaltiranja lokalnih puteva, i po svemu sudeći, bliži je saradnik SDA-ovog direktora Mašić Adisa. Osnovano je pretpostaviti da sposobni Kero, mnogo toga zna o svemu što se radi oko ugovaranja poslova, javnih nabavki, i sličnih stvari u preduzeću, o čemu će svakako biti tražene informacije od nadležnih organa.

Nadalje, gospodin Jusić traži i ispravku iz moje izjave od 28.05.2021g. vezano za gradski stadion Jaklić.

Ja sam tom prilikom između ostalog, nakon pominjanja  načelnika g. Ajkunića i zamjenika predsjedavajućeg Opštinskog vijeća g. Jusića rekao video

“Draga naša gospodo, dragi naši vlasnici opštine Bugojno”

Evo ispravka:

Nije istina i nije tačno da su gospoda Jusić i Ajkunić vlasnici opštine Bugojno.

Pravi i jedini vlasnici opštine Bugojno, su građani Bugojna !

Pomenuta gospoda su samo predstavnici, a nikako vlasnici opštine, i dužni su da se tako i odnose prema imovini opštine Bugojno, i dok su na vlasti i kad budu u opoziciji.

Poštovani Jusiću, podpredsjedniče SDA u Bugojnu i zamjeniče gospodina Zelića Miroslava presjedatelja Opštinskog vijeća, vi ste tražene ispravke od mene odmah dobili. Sada je Vas pitam, šta je sa odgovorima na moja pitanja u vezi stadiona. Hoće li građani Bugojna dobiti odgovore, ili je g.Ivoš ipak govorio istinu.

Živi i zdravi bili!
Đemal  Bilanović