U najkraćem: Današnja sjednica trajala 9 sati, SDA i HDZ skrojili budžet po sebi

Šta god da napišemo o današnjoj 3. sjednici Općinskog vijeća Bugojno, bit će malo. Sjednica je počela u 10 a završila u 19:00. Puna 3 sata su opozicioni vijećnici lomili SDA i HDZ da na dnevni red uvrste tačku vijećnička pitanja kako bi mogli uputiti pitanja i inicijative u svoje i ime građana, ali nažalost nisu uspjeli jer SDA i HDZ čine većinu i imaju ruke za izglasavanje svih prijedloga i inicijativa.

Ono što jako boli jeste činjenica da u Bugojnu SDA i HDZ ne prihvate nikada nijedan prijedlog niti inicijativu niti amandman protivničkih stranaka koje predlože, jer tobože, vladajući misle da su to politički poeni koje mogu i smiju prikupljati samo stranke koje su na vlasti a to su SDA i HDZ što i čine.

Tako je danas bugojanska opozicija (SDP, SBB, Narod i Pravda, 2 samostalna vijećnika i jedan vijećnik NBL-a) predložila 31 amandman (prijedlog da se nešto uvrsti ili skine sa budžeta) i čik pogodite, nijedan amandman nije usvojen, SDA, HDZ i jedan nezavisni vijećnik su bili protiv ili kulturno suzdržani o pomenutim amandmanima.

Opozicione stranke su imale odlične amandmane u službi građana koji su ih birali, nijedan amandman nije usvojen niti prijedlog a neki od njih su: Narod i Pravda Bugojno: amandman koji se odnosio na pomoć borcima ispod 55 godina života, amandman za ukidanje finasiranja političkih stranaka, amandman za povečanje iznosa prema Udružnju civilnih žrtava rata, Udruženje slijepih i slabovidnih osoba, Udruženje gluhih i nagluhih osoba, Udruženje Đerđef, nije prihvaćen amandman prema IT sektoru, nije usvojen ni prijedlog o plaćanju Covid testova za naše građane. SDP: Uvesti novog korisnika budžeta, transfer za NK Iskra Bugojno u iznosu od 70 000, transfer za MRK Iskra povećati sa 60 000 na 80 000 KM, transfer za javnu kuhinju sa 50 400 povećati na 62 000 KM, transfer za obrazovanje sa planiranih 9900 povećati na 18 300 KM, Ukidanje Općinske komunalne takse za 2021. godinu. Samostalni vijećnici Đemal Bilanović i Semedin Omerinović Selmača su tražili: Amandman za plaće i naknade troškova zaposlenih(bruto plate i naknade,naknade troškova zaposlenih) u iznosu 2.428,000 smanjiti za 20% tj. Za iznos od 485.600,00 i formirati novi grant za pomoć privredi u Bugojnu., Subvencija privatnim preduzećima, poduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima koji je planiran 338.000,00 KM uvećati za iznos 187.000,00 KM koji bi iznosio 437.00,00 KM, Dodati udruženje; Klub uzgajivaća i ljubitelja bosanskog bika bodača Bugojno u iznosu od 10.000,00 KM, Planirati izgradnju asfaltnog puta u MZ Vučipolje u iznosu 27.000,00 KM, Planirati završetak izgrdnje kanalizacione mreže u MZ Glavice i MZ Vučipolje naselje Karađe u iznosu od 20.000,00 KM, U MZ Vučipolje u naselju „Zecove kuće“, rješiti sanaciju vodovodne mreže za što su potrebna sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, U MZ Odžak planirati završetak izgrdanje vodovodne kao i kanalizacione mreže u iznosu od 20.000,00 KM, Planirati izgradnju asfaltnog puta u MZ Kopčić kod benziske pumpe Nestro u iznosu od 20.000,00. KM, Planirati sredstva za sanaciju problema oborinskih voda( uređenje korita Lubovo kao i drugih kanala u MZ Kopčić) u iznosu od 20.000,00 KM, Planirati sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za završetak uređenja prostorija MZ Kopčić. SBB Bugojno: Amandman porodiljska naknada koja je trebala biti na mjesečnom nivou 150 KM tokom 12 mjeseci, osnivanje muzeja u Bugojnu.

Dakle, svi amandmani koje vidite iznad su odbijeni od strane vladajućih SDA, HDZ i jedan vijećnik Nezavisne liste.

Ono što je paradoks današnje samovolje u vladajućoj SDA i HDZ, prilikom glasanja za amandmane Mustafe Ugarka, predsjednika mjesne zajednice Vesela, a koji se tiču asfaltiranja u pomenutoj mjesnoj zajednici i drugih projekata, 2 vijećnika iz SDA nisu bili ZA amandmane Ugarka iako žive u mjesnoj zajednici Vesela. Politike im brane da podrže projekte u svojim mjesnim zajednicama.

Nakon usvajanja budžeta vijećnici su se usaglasili i jednoglasno izglasali da pomognu NK Iskra u ovom dijelu sezone a odluka glasi: “Obavezuje se Općina Bugojno da plaća žiralno obaveze NK Iskra iz vandrednih sredstava sportskog saveza Bugojno a sredstva transfera NK Iskra dalje stave na raspolaganje pravosnažnim i izvršnim presudama, odluka važi za sezonu 2020/2021 proljetni dio”. Glasanju nisu prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno Miroslav Zelić kao ni vijećnica HDZ-a Lucija Pavlović, nakon izglasanog prijedloga, vratili su se u vijećničke klupe.

Na kraju sjednice je usvojena tačka dnevnog reda koja se tiče osnivanja gradskog greblja/groblja gdje će se ukopavati svi konstitutivni narodi koji žive u Bugojnu. Lokacija će biti prostoru Čipuljića.

Opozicioni vijećnici su se lavovski borili i na kraju se izborili, ne za svoje amandmane koje su vladajući odbili ali jesu za one koji su ih birali, za narod, 9 sati su predlagali, galamili na nepravdu i ukazivali na povrede statuta i poslovnika. Nisu ušli u vijeće da samo sjede i primaju paušal već da rade i galame na nepravdu te se bore za građane.

Uskoro ćemo pokrenuti tabelu aktivnosti bugojanskih vijećnika kako bi građani Bugojna uvidjeli ko izlazi za govornicu i predlaže a ko je samo statistički u vijeću kao broj vladajuće većine za izglasavanje nametnutog dnevnog reda.