Opet se kriju od građana Bugojna: Općinsko vijeće zakazano bez vijećničkih pitanja

Ponovo apsurdi u Općini Bugojno. Budžet vijeće mora usvojiti do 31.3.2021. a baš za taj dan je zakazana sjednica u 10 sati u Kristalnoj sali Općine Bugojno.

O kakvim apsurdima se radi saznajte u nastavku. Naime, nove mjere koje je Krizni štab Federacije BiH donio odnose se na broj okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru maksimalno do 20 a Bugojno ima 25 vijećnika plus načelnik, služba i pomoćnici. Prekršit će ovo pravilo javno ali budžet je u pitanju pa ni pravila nisu bitna.

Drugi apsurd se odnosi na dnevni red koji je predložen bez vijećničkih pitanja što onemogućuje vijećnicima da postavljaju pitanja vlastima jer se vlasti boje istine za koju će ih narod pitati.

Na dnevnom redu će se razmatrati
Prijedlog budžeta za 2021,
Odluka o izvršenju budžeta za 2021
Pokretanje inicijative za rješenjem gradskog groblja/greblja

Ostaje pitanje da li će se prema medijima ophoditi i ovaj put kao prema cukama i reći im da budu 5 minuta a onda da dođu na kraj sjednice uzeti izjave kad se sve završi čim prije.

Pratit ćemo razvoj situacije jer je opozicija najavila žestok otpor ovakvom odnosu predsjedavajućeg općinskog vijeća i načelnika prema vijećnicima bez da im se omogući da postavljaju pitanja u ime građana.