Bugojno-Politika

Vijećnik Admir Ždralović uputio pitanje o uvođenju patronažne babice u Bugojnu

Vijećnik kluba SDA Bugojno Admir Ždralović je postavio zanimljivo pitanje u sklopu tačke dnevnog reda Vijećnička pitanja a koje se odnosi na...

Bugojanski vijećnik Đemal Bilanović podnio inicijativu da se ukine finansiranje političkih stranaka

Ispred kluba vijećnika SBB Bugojno vijećnik Đemal Bilanović danas je podnio inicijativu: "Obzirom da je budžetom Općine Bugojno utvrđen grant za parlamentarne...

Saopštenje Kluba vijećnika SDP-a Bugojno u vezi sa neodržavanjem sjednice ...

Klub vijećnika SDP-a u Općinskom vijeću Bugojno poslao je upit predsjedavajućem i Kolegiju Općinskog vijeća u vezi sa neodržavanjem sjednice Općinskog vijeća. Naime,  pitamo...