Merima Ždralović nosilac liste Nezavisni blok Bugojno

Merima Ždralović, rođena i živi u Bugojnu. Udata i majka dvoje djece

Osnovnu i srednju školu završila u Bugojnu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od 1999.godine aktivna u nevladinom sektoru kao volonter, gdje je u suradnji sa drugim NVO i institucijama implementirala vise projekata u lokalnoj zajednici i šire, doprinoseći jačanju civilnog društva. Bila predsjednica udruženja žena „Sumejja“ Bugojno.

Radno iskustvo u struci stekla u Ministarstvu privrede – Centar inspekcija Bugojno kao volonter.

Radila u Advokatskoj kancelariji advokatice Alme Jusufbegović  gdje sam stekla radno iskustvo i znanja iz različitih oblasti prava.

Svojim djelovanjem zalažem se za zaštitu ljudskih prava, boreći se protiv svih oblika diskriminacije i nasilja nad ženama, djecom i svim  ranjivim kategorijama društva.

Kroz svoj politički angažman u Nezavisnom bloku, ako dobijem povjerenje birača, kao vijećnica u OV Bugojno nastavit ću još jače da se zalažem za ravnopravnije društvo, za ostvarivanje jednakih prava građana naše lokalne zajednice, počevši od obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i zaštite radnih prava kao i prava penzionera .Ukratko rečeno, zalagat ću se za život dostojan čovjeka.