Termoelektrana Bugojno – NIĐE VEZE!

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Povodom različitih interpretacija i tumačenja Programa javnih investicija Vlade FBiH, objavljenih u lokalnim i regionalnim medijima,a koji su rađeni na osnovu teksta objavljenog na portalu vecernji.ba  pod naslovom “Poslovi vrijedni 12,9 milijardi KM pokrenut će federaciju”molimo Vas da, u skladu sa principima objektivnog izvještavanja, objavite i informaciju da je zvanična odluka i stav Bugojna i Bugojanaca (svih ključnih društvenih, političkih i nevladinih aktera grada)

“Rudnik – DA, termoelektrana – NE”.

Ovaj stav zauzet je u sklopu sveobuhvatnih aktivnosti, sagledavanja mogućnosti i planiranja u oblasti okoliša, što rezultira jasnim i konkretnim potezima; npr. na sprječavanju odabrane lokacije za Regionalnu sanitarnu deponiju, kada je na Javnoj raspravi iznesen jasan stav grada Bugojna, protiv lokacije Gračanica. Svi zainteresirani građani tačne informacije iz oblasti okoliša mogu uvijek dobiti u uredu Eko Elementa, kao i nadležnim općinskim službama.

Sretna Nova Godina!

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/