Održana press konferencija OO SDP Bugojno na temu posljednje sjednice OV-a

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/pripremazimnice/

Danas je u prostorijama stranke održana press konferencija OO SDP Bugojno, a tema je bila posljednja sjednica Općinskog vijeća Bugojno.

–          Obzirom da sam bio prisutan na tridesetoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Bugojno osvrnuo bih se na sam početak sjednice, odnosno na vijećnička pitanja koja su postavili vijećnici SDP-a a koja su izazvala burne reakcije i neprimjerno ponašanje od strane načelnika općine, predsjedavajuće općinskog vijeća te pojedinih vijećnika.

Naime,  vijećnici SDP-a su koristeći svoja prava koja su im data Statutom Općine Bugojno i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Bugojno, postavili nekoliko vijećničkih pitanja koja su bila jasna i nedvosmislena sa odgovarajućim objašnjenjem i adresom upučivanja.

Nažalost,  nakon toga uslijedila je salva neprimjernih riječi i uvreda na račun vijećnika SDP-a, izgovorenih od strane općinskog načelnika i pojedinih vijećnika, koje su uputili kako sa mjesta gdje su sjedili tako i za govornicom.

Na osnovu reakcija navedenih može se zaključiti da su sva postavljena pitanja u potpunosti opravdana, jer isti osim uvreda koje su izgovorili niti jednom riječi nisu negirali ono što je iznešeno u pitanjima.

Takođe u svemu ovome veliki doprinos dala je i predsjedavajuća Općinskog vijeća, vođenjem sjednice suprotno odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća te selektivnom primjenom istog.

Za spomenutu gospođu nije kršenje Poslovnika i Etičkog kodeksa vijećnika ako nekome kažete da je bezobrazan, da je budala, optužite ga da je na sjednicu došao u pijanom stanju i drugi niz uvreda.

Ali zato jeste kršenje Etičkog kodeksa:

–          Ako pitate predsjedavajuću OV koliko građane Bugojna košta njen kabinet, jer je u isti zaposlila nekoliko osoba a po statutu općine nije predviđeno da ista ima kabinet, jer postoji stručna služba OV.

–          Ako pitate načelnika dali je PU Bugojno pronašla odgovorne za paljevinu privatnog vozila jednog od vijećnika i kako je on bez čekanja rezultata istrage, istom iz budžeta Općine  isplatio nastalu štetu.

–          Ako pitate načelnika dali je tačno da je u zadnjih nekoliko mjeseci, sedam vijećnika zaposlilo svoje supruge u općinske službe i JU i JP, naravno sve bez konkursa i uglavnom na izmišljena radna mjesta, kazao je predsjednik OO SDP Bugojno Admir Škandro.

–          Sa dnevnog reda OV već treći put se skida tačka “Raspisivanje konkursa za imenovanje OIK-a”, unatoč opomeni iz CIK-a. Zadatak OIK je priprema i vođenje izbornih ciklusa – veliki je to posao koji nije niti započeo.

Treba naglasiti i sljedeće – nepoštivanje zakonskih obaveza – mandati VD direktora JU i JP su istekli, konkurs za imenovanja nije raspisan, pa na djelu imamo različite situacije. Npr. Direktorica DZ korektno i odgovorno radi svoj posao, ali postaje problemi koji se gomilaju, a koje ne može rješavati jer nema ovlasti.

Nasuprot tome – direktor VIK-a vrši mobing nad pojedinim uposlenicima, degradaciju – promjene radnih mjesta, pritisak na sindikat.

  • Pojedini direktori niti imaju adekvatnu stručnu spremu niti radno iskustvo. Obaveza OV i Općinskog načelnika je da završe zakonom propisane procedure o imenovanjima direktora, te da se pripremi godišnji izvještaj o radu, istakla je dr. Jasenka Herceg, vijećnica OO SDP Bugojno u Općinskom vijeću Bugojno.

–          Iako se u principu svaki Nacrt nekog akta podržava, kako bi isti išao u daljnu proceduru,  naravno uz prezentovanje svojih primjedbi i sugestija, vijećnici SDP-a ovaj put nisu podržali Nacrt Budžeta Općine Bugojno za 2016.godinu.

Razlog nepodržavanja Nacrta Budžeta jeste što je predlagač odnosno načelnik općine sa dnevnog reda sjednice bez ikakvog obrazloženja povukao dvije veoma bitne tačke dnevnog reda a radi se o Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za prvi devet mjeseci 2015.godine i Prijedlogu rebalansa Budžeta općine Bugojno za 2015.godinu.

  • Smatramo da nema svrhe da se upuštamo u proceduru donošenja novog Budžeta a da se prije toga ne izvrši rebalans tekučeg odnosno da se izvrši poravnavanje planiranih prihoda i rashoda, što nam je i zakonska obaveza a i za čime ima itekakve potrebe, dodao je predsjednik Škandro.

–          Priča ili procedura oko deponije Gornji Vakuf – Uskoplje na lokalitetu rudnika uglja Gračanica započela je u mandatnom periodu Vlade Federacije 2006-2010.

Tada je na čelu ministarstva okoliša i turizma bio Nevenko Herceg, član HDZ BiH (sada premijer Vlade HNK), a za istu su odobrena sredstva u iznosu od 2,3 miliona eura.

Treba znati da niti jedan zastupnik SDP-a, na bilo kojem nivou od federalnog parlamenta do općinskih vijeća, nije podržao ovu odluku o lokaciji deponije, dok su to uradili SDA i HDZ na svim nivoima osim u Općinskom vijeću Bugojno.

Vlada Federacije i Vlada SBK u mandatnom periodu 2010-2014 nisu donijele ni jednu odluku vezanu za pomenutu deponiju, dok je Skupština SBK na svojoj predposljednoj sjednici donijela odluku o upravljanju otpadom u SBK.

U tom planu je odobrena lokacija za deponiju Gračanica, a isti plan su podržali zastupnici SDA-a, HDZ-a i SBB-a.

  • Napominjemo da SDP neće nikada podržati ovakav način određivanja lokaliteta deponije bilo gdje na kantonu sve dok građani i lokalne zajednice ne daju saglasnost za to, kazao je prof. Abid Ajkunić, vijećnik SDP-a u Općinsko vijeću Bugojno.

–          Pored regionalne deponije mi imamo većih problema sa postojećim deponijama u našem gradu. Šest godina nakon zatvaranja još uvijek nije sanirana deponija na Obješenici, tako da imamo ekološku bombu skoro u samom centru grada.

  • Postojeća deponija na lokalitetu Dubočine u mjesnoj zajednici Bristovi – Kula direktno prijeti zdravlju mještana, biljnom i životinjskom svijetu, uništava usjeve, i svakim danom situacija je sve gora, a 2009. godine je donesena odluka bez pristanka mještana da deponija bude privremena i samo na par mjeseci. Šest godina nakon mi imamo na pomolu ekološku katastrofu i bez volje općinskih vlasti da se problem riješi, dodala je za kraj pressice Irhana Čajdin, također vijećnica SDP-a u Općinskom vijeću Bugojno.

Održana press konferencija OO SDP Bugojno na temu posljednje sjednice OV-a Foto: Samir Mlaćo

Posted by Bugojno Danas on Monday, December 14, 2015

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o