Odbijen prijedlog Vedrane Kisić-Alagić da portal Bugojno Danas uživo prenosi sjednice Općinskog vijeća

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.facebook.com/kovacusakafa/

Danas je na samom početku sjednice Općinskog vijeća Bugojno vijećnica SDP-a Vedrana Kisić-Alagić uputila nekoliko inicijativa među kojima se našla i inicijativa da portal Bugojno Danas prenosi uživo sjednice Općinskog vijeća Bugojno.

Vijećnica Kisić-Alagić je tražila dopunu dnevnog reda te da se vijećnici izjasne o sljedećim tačkama: 1. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Bugojno za period 01.01.-31.12.2018. godine 2. Izvještaj o radu Agencije za lokalni razvoj 3. Imovinsko pravni poslovi građana Općine Bugojno 4. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i ustanova kojima je Općina osnivač za 2018. godinu i 5. Inicijativa udruženja građana Bugojno Danas za prijenos sjednice Općinskog vijeća

Vijećnik SDA Admir Ždralović je kazao prije glasanja “Ova stvar riješena je poslovnikom o radu Općinskog vijeća i ne vidim potrebu da se o njoj sada glasa i da se mi stavljamo u neku poziciju dali je neko za ili protiv. Javnost rada Općinskog vijeća ovdje je jasno rečeno, ovlašteni predstavnici sredstava javnog informiranja imaju pravo prisustvovati sjednici vijeća i njegovih radnih tjela i obavještavati javnost o njihovom radu”.

Predsjedavajući OV Bugojno Igor Vrljić kazao je kako je inicijativa došla do načelnika Ajkunića i predsjedavajućeg i da je ova tačka bila na kolegiju te da je nisu uvrstili da bude na današnjem dnevnom redu.

Nakon toga se pristupilo glasanju za inicijative Vedrane Kisić-Alagić te nijedna nije usvojena, a glasanje za prijenos sjednica uživo od strane portala Bugojno Danas je odbijeno i to nedovoljnim brojem glasova, 9 glasova ZA (SDP 3 ZA, Samostalni vijećnici 3 ZA, SBB 2 ZA, Nezavisni vijećnik Mustafa Ugarak ZA) dok su vijećnici SDA, HDZ i Nezavisni vijećnik Samir Šečić bili suzdržani i tako je odbijena inicijativa da se sjednice prenose uživo te da rad vijeća bude transparentniji.

https://mfbanka.com/stednja/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/