Od 3.7. konkurs za 26 volontera iz Bugojna: Volonteri će raditi u Javnim preduzećima i ustanovama

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

S ciljem realizacije zaključka Općinskog vijeća Bugojno o angažmanu volontera i njihovom stručnom osposobljavanju jučer je u zgradi Općine održan sastanak predstavnika javnih preduzeća i ustanova, a domaćin sastanka bio je načelnik Hasan Ajkunić sa saradnicima.

Sastanku su prisustvovali i predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Vrljić, zamjenik predsjedavajućeg Salih Gurbeta i zastupnik u kantonalnoj skupštini Amir Šečibović.

Sastanak je održan u dva dijela. U prvom dijelu prisutnima je prezentiran izgled javnog poziva za stručno osposobljavanje lica bez zasnivanja radnog odnosa, a za što su osigurana sredstva u budžetu Općine. Kako je istaknuto ovim projektom biće obuhvaćeno 26 volontera. Direktori i predstavnici javnih preduzeća i ustanova tokom sastanka iznijeli su broj potrebnih volontera kao i njihovu stručnu osposobljenost. Sva javna preduzeća i ustanove javne pozive, koji će biti objavljeni na njihovim oglasnim pločama, te na oglasnim pločama Biroa za zapošljavanje i Općine, kao i putem lokalnih medija objavit će 03. jula, a zainteresirana lica prijave će moći podnijeti do 10. jula.

U drugom dijelu sastanka predstavnici Agencije za lokalni razvoj prezentirali su Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2017. godini, a koji će biti podržan od strane Služne za zapošljavanje SBK. Javni poziv za ovaj program raspisan je 17. juna, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana raspisivanja poziva.

Oba javna poziva u značajnom mjeri trebala bi rasteretiti lokalni Biro za zapošljavanje, a planovi su da u narednih par godina na Birou ne bude onih koji nisu volontiranjem ili na drugi način stekli stručna znanja, odnosno obavili pripravnički staž.

rtvbugojno.ba/Osman Mešan

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/