Moralna hipokrizija u BiH – Piše Edin Geko

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Piše: Edin Geko

Moralnu hipokriziju možemo tumačiti kao pogrešnu percepciju pojedinca ili društva o procesima na diplomatskoj sceni.

Takva percepcija nastaje kao rezultat licemjernog odnosa predstavnika vlasti prema demokratskim principima jednog sistema.

Usvajanjem takvog obrasca ponašanja u diplomatiji  svjesno se provocira i nameće stanje kolektivnog haosa i nesigurnosti  sa ciljem uspostave potpune kontrole i  manipulacije društveno-političkim procesima.

Slijedom navedenog,  fragmentacijom jednog društva na određene vrste nacionalne, vjerske ili kulturne paradigme, društvo u cjelini gubi moć, a time i povjerenje u demokratske vrijednosti tog sistema.

Sistematsko i koeheziono djelovanje diplomatskog kora na bazi moralne hipokrizije podrazumjeva najteži oblik zločina i nelegitimnog stvaranja modernog porobljavanja svih naroda na tlu jedne zemlje.

Najčešći modaliteti za njenu realizaciju nalaze se u planu oduzimanja državnog i društvenog u korist privatnog kapitala, uništavanjem državnih resusra, ekonomskim mjerama koje se zasnivaju na konstantnom dugu prema stranim organizacijama, destrukcijom obrazovanog i zdravstvenog sistema, nepostojanje vladavine prava i niz drugih mjera karakterističnih za zemlje trećeg svijeta.

Mnogi od vas će pomisliti kako nisam ništa novo napisao i da je manje više svima poznata ova tematika.

Istina je da znamo koliko smo podređeni  vlastitom egoizmu dopustom na manipulaciju pomenutim strukturama, ali je neprihvatljiva spoznaja da na takvu manipulaciju pristajemo.

Nijedan narod, nijedan čovjek neće doći u stanje sopstvenog mira, dok ne shvati da on određuje stanje u kojem se nalazi, a ne obratno.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o