Konačna lista volontera u kantonalnim tijelima uprave

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Vlada SBK je na 5. vanrednoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti na konačanu listu o prijemu volontera u kantonalnim tijelima uprave. Konačna lista:

Primljeni volonteri su:

1.Jokić Boris/Bugojno/bach. ing. ekologije
2.Visković Anita/Bugojno/bach. novinarstva
3.Ivoš Antonija/Bugojno/bach. znanosti okoliša
4.Pavlović Lucija/Bugojno/dipl. ing. agronimije
5.Visković Vedrana/Bugojno/magistar prava
6.Paurević Dajana/Bugojno/magistar prehr. tehnoligije
7.Brnada Mario/Bugojno/magistar računarstva
8.Tomas Ivan/Bugojno/magistar računarstva
9.Akrap Igor/Busovača/bach. biologije i kemije
10. Vučić Denis/Busovača/bach, ekonomije
11.Komšić Biljana/Busovača/bach. ekonomije
12.Petrović Bojan/Busovača/bach. menadžmenta
13.Marinić Tanja/Busovača/bach. sigur. i mirovnih studija
14.Andrijašević Bojan/Busovača/dipl. ekonpmista
15.Popović Anica/Busovača/dip. pravnik
16.Prusac Goran/Busovača/dipl. pravnik
17.Krišto Katarina/Busovača/magistar ekonomista
18.Ljubos Marko/Busovača/magistar ekonomista
19.Grubešić Vedran/Busovača/magistar ekonomista
20.Laštro Josipa/Busovača/magistar ekonomista
21.Vuleta Marija/Busovačamagistar građevinarstva
22.Čolić Valentina/Busovača/magistar ing. prometa
23.Vidović Adrijana/Busovača/magistar prava
24.Zelenika Ivan/Busovača/pravnik
25.Varešković Maja/Busovača/prof. hrv. jezika i knjiž.
26.Zahirović Izeta/Begović/Donji Vakuf/bach. novinarastva
27.Glišić Marko/Donji Vakuf/dipl. ing. šumarstva
28.Perica Marija/Fojnica/bach. ekonomije
29.Kožul Ivanela/Fojnica/bach. općeg prava
30.Šušnjara Marlena/Fojnica/bach. pedagogije
31.Knežević Marnela/Fojnica/bach. poljoprivrede
32.Puljić Marija/Fojnica/bach. reg. i prost. planiranja
33.Kapetanović Perica/Fojnica/magistar ekonomije
34.Majdandžić Katarina/G.Vakuf- Uskoplje/bach. agronimije
35.Kolak Martina/G.Vakuf-Uskoplje/bach. agronomije
36.Batinić Antonela/G.Vakuf-Uskoplje/bach. eduk. i rehabilitacije
37.Jurina Andrea/G. Vakuf-Uskoplje/bach. eduk. i rehabilitacije
38.Grubeša Vladimir/G. Vakuf-Uskoplje/ekonomista
39.Oreč Martina/G. Vakuf-Uskoplje/magistar novinarstva
40.Jurić Katarina/Jajce/bach. agronomije
41.Leovac Božana/Jajce/bech. ing. prometa
42.Hrnjić Igor/Jajce/bech. kriminologije
43.Miketa Jelena/Jajce/bach. razredne nastave
44.Ladan Dragan/Jajce/bach. sanit. inženjeringa
45.Štrkalj Dragan/Jajce/diplomirani ekonomista
46.Čosić Mario/Jajce/dipl. sanitarni inženjer
47.Davidović Sanja/Jajce/ing. orga. i menadžmenta
48.Bojčetić-Zulić Sunčica/Jajce/magistar agronomije
49.Jajalo Mijo/Jajce/magistar građevinarstva
50.Budeš Matea/Jajce/magistar socijalnog rada
51.Ladan Marina/Jajce/magistar socijalnog rada
52.Tomić Katarina/Kiseljak/bach. općeg prava
53.Zuljević Nela/Kiseljak/bach. posl. ekonomije
54.Bošnjak Suzana/Kiseljak/bach. poslovnog prava
55.Drljepan Gordana/Kiseljak/bach. prava
56.Stjepanović Biljana/Kiseljak/bach. prava
57.Raguž Andrea/Kiseljak/bach. socijalnog rada
58.Vujević Nikolina/Kiseljak/bach. socijalnog rada
59.Lijak Ivana/Kiseljak/bach. socijalnog rada
60.Milović Sanko/Kiseljak/dipl. veterinar
61.Kristić Mateo-Ivan/Kiseljak/ing. prom. i kom.
62.Đukić Slađana/Kiseljak/magistar kriminalistike
63.Marušić Andra/Kiseljak/magistar socijalnog rada
64.Baban Ivana/Kreševo/bach. ekonomije
65.Kožul Anđela/Kreševo/magistar socijalnog rada
66.Valjan Marija/Novi Travnik/bach. agronomije
67.Dujmović Ankica/Novi Travnik/bach. ekonomije
68.Dilber Tamara/Novi Travnik/bach. prava
69.Fišić Igor/Novi Travnik/bach. prehr. tehnologije
70.Đukić Nina/Novi Travnik/bach. soc. rada
71.Čurak Suzana/Novi Travnik/ekonomista
72.Radman Ana/Novi Travnik/mag. prehr. ing.
73.Omazić Marija/Travnik/bach. ekonomije
74.Sučić Nikolina/Travnik/bach. ing. preh. teh.
75.Šiljak Muharem/Travnik/bach. ing. prometa
76.Lovrinović Matea/Travnik/bach. socijlanog rada
77.Brković Ivo/Travnik/bach. šumarstva
78.Trifunović Predrag/Travnik/bach.teh.odgoja i infor
79.Matošević Ivana/Travnik/bach. ekonomije
80.Brkić Ivona/Travnik/bach. ekonomije
81.Levarda Danijela/Travnik/ bach. prava
82.S. Janković Dragana/Travnik/dipl. ing. poljoprivrede
83.Solomun Dražana/Travnik/magistra ekonomije
84.Nevjestić Ljubica/Travnik/magistar politikol.
85.Čović Nikša/Travnik/magistar politologije
86.Rajić Dragana/Travnik/magistar prehr. teh.
87.Radoš Sanja/Travnik/magistar prometa
88.Valjan Maja/Travnik/magistar šumarstva
89.Jandrić Martina/Travnik/pravnik
90.Balta Dragana/Travnik/stručna,spec.račun. fin.
91.Šehić Adnan/Vitez/bach. ekonom.(bank. i osig.)
92.Križanović Ivana/Vitez/bach. ekonomije
93.Vučenović Dejan/Vitez/bach. ekonomije
94.Strukar Tina/Vitez/bach. ekonomije
95.Grabovac Stjepan/Vitez/bach. ekonomije
96.Halilović Martina/Vitez/bach. hrv., engl. i knjiž.
97.Dragana Šafradin/Vitez/bach. menadž. sigurnosti
98.Turić Milena/Vitez/bach. prava
99.Vuleta Mateja/Vitez/bach. socijalnog rada
100.Livančić Martina/Vitez/bach. socijalnog rada
101.Livančić Milan/Vitez/dipl. dizajner
102. Krišto Anita/Vitez/dipl. ing. madic. lab. dijag.
103. Bonić Zdravka/Vitez/ekonomista
104. Bobaš Ivan/Vitez/ekonomista
105.Mihaljević Ivana/Vitez/magistar ekonomije
106.Žepačkić – Topalović Sanja,..Vitez/magistar ekomocije
107.Gudelj Jelena/Vitez/magistar forenzike
108. Kolak Dragan/Vitez/magistar mašinstva
109. Pušelja Zorica/Vitez /mag. peda. hrv.jezika i književnosti
110. Kupreškić Anđela/Vitez/magistar poslovne ekonomije
111. Kazija Eminudin/Travnik/bach. prava
112. Goloman Arnela/Travnik/pravnik
113 Hodžić Zijad/Travnik/pravnik
114. Razić Emina/Travnik/bach. prava
115. Grabus Mirza/Vitez/pravnik
116. Hodžić Mehrunisa/Novi Travnik/bach. općeg prava
117. Lendo Armin/Novi Travnik/bach. prava
118. Srebrenica Azra/Busovača/dipl. pravnik
119. Beganović Amar/Donji Vakuf/bach. općeg prava
120. Rujanac Haris/Donji Vakuf/bach. polit. nauka
121. Šečić Merima/Bugojno/dipl. pravnik
122. Kero Kanira/Bugojno/bach. prava
123. Đelil Amel/Kiseljak/pravnik
124. Karahasanović Haris/Kiseljak/bach. prava
125. Latić Lejla/G. Vakuf-Uskoplje/bach. prava
126. Hasanović Mahir/Fojnica/pravnik
127. Babić Amel/Kiseljak/bach. prava
128. Čejvan Mujo/Travnik/dipl. pravnik
129. Čosić Emina/Travnik/bach. poslovne ekonomije
130. Sujolđić Emir/Travnik/magistar ekonomije
131. Alagić Ibrahim/Travnik/bach. ekonom., market. i trgovine
132. Mrakić Belma/Travnik/bach. ekonomije
133. Bešić Armin/Vitez/dipl. ekonomista
134. Tirić Adnan/Vitez/bach. menadžmenta u ekonomiji
135. Šumarić Nermin/Novi Travnik/bach. ekonomije
136. Srebrenica Nurija/Busovača/bach. ekonomije
137. Dujso Emina/Donji Vakuf/dipl. ekonomista
138. Kahrić Sead/Jajce/bach. ekonomije
139. Mecavica Ramiza/Jajce/dipl. ekonomista
140. Tekešić Almedin/Bugojno/bach. poslovne ekonomije
141. Dervišić Almin/Bugojno/bach. poslovne ekonomije
142. Đino Habiba/Kiseljak/bach. menadžmenta u bankarstvu
143. Begović Emina/G.V.-Uskoplje/bach. poslovne ekonomije
144. Omeragić Ejub/Donji Vakuf/bach. ekonomije
145. Polutan Elma/Fojnica/bach. menadžmenta ekonomije
146. Silanović Mirela/Travnik/bach. ing. prometa i komunikacija
147. Kermo Haris/Busovača/ing. prometa-telekomunikacija
148. Basara Dino/Bugojno/bach. ing. prometa
149. Duratbegović Amel/G.Vakuf-Uskoplje/bach. prometa i komunikacija
150. Bečirović-Bešić Alma/Bugojno/dipl. ing.elektrotehnike
151. Begović Amila/Jajce/bach. elektrotehnike, komunikacije
152. Halilović Amir/Travnik/magistar elektrotehnike
153. Đulović Midhet/Donji Vakuf/bach. informatike
154. Karić Senad/Vitez/bach. informatike
155. Solo Eldin/Novi Travnik/bach. informatike i matematike
156. Grabus Elvis/Travnik/bach. informatike
157. Zukić Emin/Travnik/bach. informatike
158. Kahveđić Zlata/Travnik/bach. tehničkog odgoja i informatik
159. Alimanović Adel/Travnik/bach. tehničkog odgoja i informatik
160. Arnautović Mevludin/Travnik/ing. informatike
161. Musić Mirsad/Travnik/ing. informatike
162. Gaši Nehad/Travnik/ing. informatike
163. Fazlić Ekrem/Travnik/ing. informatike
164. Aščić Ermin/Travnik/ing. informatike
165. Islambašić Adna/Travnik/bach. ing. građevine
166. Kukić Adnan/Novi Travnik/bach. ing. građevine
167. Bevrnja Elvedin/Bugojno/ing. građevine
168. Husak Adnan/G.Vakuf-Uskoplje..magistar građevinastva
169. Varešlija Irma/Fojnica/ing. građevinarstva
170. Vunić Esmir/ing. rudarstva
171. Sarajlić Harun/Novi Travnik/bach. reginalnog i prostornog plana
172. Popić Aldin/G.Vakuf-Uskoplje/bach.reg. i prost. plana
173. Ljubić Bekir/Travnik/mag.dipl. ing. arhitekture
174. Agić Enes/G.Vakuf-Uskoplje/ing. građ. i arhitekture
175. Perenda Jasmina/Novi Travnik/bach. kemije
176. Mukača Advija/Fojnica/mag. inženjerske kemije
177. Jašaravić Jasmina /Vitez/dipl. ing. kemijske tehnologije
178. Hodžić Armin/Travnik/bach. ing.ekologije
179. Spahić Nedžada/Vitez/bach. zdrav.njege-sanit.inženjering
180. Halep Muamer/Travnik/bach. sanitarnog inženjeringa
181. Fazlić Sabina/Travnik/bach.sanitarnog inženjeringa
182. Karadža Amina/Travnik/bach. sanitarnog inženjeringa
183. Lubenović Almedina/Travnik/bach. sanitarnog inženjeriga
184. Hodžić-Zuhrić Suada/Travnik/bach. zdravs. i sanitarnog inženjeri
185. Ugarak Aida/Donji Vakuf/bach. sanitarnog inženjeringa
186. Bašić Amila/Bugojno/bach. socijalnog rada
187. Bečirović Elvedina/Kiseljak/bach. socijalnog rada
188. Osmanović Salko/Travnik/bach. socijalnog rada
189. Peco Orhan /Travnik/bach. međunarodnih javnih odnosa
190. Zrno Aida/Kiseljak/dipl. politolog
191. Kero Ajdin/Bugojno/ing. poljoprivrede
192. Karagić Mahira/Bugojno/bach.ing. poljoprivrede
193. Mustajbegović Amila…Kiseljak/bach. poljoprivrede
194. Latić Elmin/Bugojno/bach. poljoprivrede
195. Nikšić Ajla /Travnik/dipl. veterinar
196. Zec Arnel /Novi Travnik/dipl. veterinar
197. Skršo Jasmin /Kiseljak/bach. šumarstva
198. Pašić Merzuk/Fojnica/bach. šumarstva
199. Hadžimujić Alena/Travnik/bach. šumarstva
200. Konjalić Minela /Travnik/bach. prehrambene tehnologije
201. Ribo Zedina/Vitez/bach. prehrambene tehnologije
202. Perenda Senadin/Novi Travnik/.magistar hortikulture
203. Migalo Amar/Travnik/bach. medija i komunikacija
204. Hadžiabdić Fatima/G.Vakuf-Uskoplje..magist.komunikologije
205. Gazdić Abid/Novi Travnik/bach. kriminologije
206. Solić Jasmina /Busovača/magistra kriminalistike
207. Verem Selma/Donji Vakuf/bach. kriminalistike
208. Hodžić Indira/Donji Vakuf/bach. kriminalistike
209. Hadžiabulić Derviš/G.Vakuf-Uskoplje/ bach.menađer sigurnosti
210. Ćatić Mirza /Bugojno/bach. kriminalistike
211. Hamzić Emira/G.Vakuf-Uskoplje/bach. sigurnosnih i mirovnih studija
212. Mehić Amela/Travnik/bach. razredne nastave
213. Mašić Fatima/Bugojno/bach. socijalnog rada
214. Zolota Neira/Travnik/prof. sociologije
215. Silajdžić Emina /Busovača/dipl. soc. pedagog
216. Kunić Sejla/Novi Travnik/bach. logopedije-psiholog
217. Zec Avdo /G. Vakuf-Uskoplje/bach. logopedije
218. Orhan Merhila/G.Vakuf-Uskoplje/bach. pedagogije i psihologije
219. Fuško Merjema /Travnik/bach. pedagogije i psihologije
220. Ramić Lamija/Travnik/bach. pedagogije
221. Srebrenica Sabina /Busovača/dipl.soc. pedagog
222. Avdić Adisa/Travnik/bach.bosa.,hrvat., srpskog jezika
223. Crnkić Edvin /Jajce/bach. bosan. jezika i književnosti
224. Delić Amer /Travnik/mag. engleskog i književnosti
225. Novalić Sanela/Travnik/bach. ekonomije
226. Softić Vahida/Travnik/bach. ekonomije
227. Tenić Armin/Donji Vakuf/dipl. veterinar
228. Zaferović Hasnija/Donji Vakuf/bach. hortikulture
229. Smaka Nijaz/Busovača/bach. poslovne ekonomije
230. Jugo Merima/Donji Vakuf/bach. politologije
231. Hodžić Adnan/Travnik/dipl. ekonomista
232. Pašić Adem/Fojnica/bach.kriminalistike
233. Fajkić Jasmina/Travnik/bach.poslovne ekonomije
234. Šošić Emina/Bugojno/bach. prava
235. Sečić Rasim/Bugojno/mag.poljoprivrede
236. Kunovac Zoran/Bugojno/dipl. ing. hortikulture
237. Begić Seada/Jajce/bach. sociologije
238. Baltić Senka/Travnik/bach. poslovne ekonomije
239. Kahrić Amela /Jajce/pedagog psiholog
240.Crnac Belkisa/Jajce/bach.hortikulture
241. Zukić Sabina/Travnik/bach. novinarstva
242. Smailkadić Ismet /Travnik/ing.prometa
243. Pinjo Marina/Travnik/dipl. ing.prehrambene teh.
244. Milanović Emir/G. Vakuf-Uskoplje/ekonomista
245. Zekotić Kenan/G.Vakuf-Uskoplje/dipl. pravnik
246. Mušić Ajlana/Travnik/bach. kriminalistike
247. Žužić-Hodžić Mirela…Travnik/dipl. soc. pedagog
248. Budimir Davor/Vitez/magistar prometa
249. Strukar Ana/Vitez/magistar spec.trg.poslovanja
250. Šafradin Jelena/Vitez/pravnik
251. Gudelj Ivana/Vitez/pravnik
252. Šarić Vedrana/Vitez/str.spec.javne uprave

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/