Građani BiH će od sada moći pratiti status izrade ličnog dokumenta putem interneta

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) pokrenula je pilot projekat na zvaničnoj web stranici koji će omogućiti građanima BiH da prate status zahtjeva za izdavanje ličnog dokumenata na internetu.

Kako su nam rekli iz IDDEEA-e, servis je još u testnoj fazi koja će trajati mjesec dana, a nakon toga će biti pušten u funkciju te će biti omogućena i integracija servisa na web-portale nadležnih organa za izdavanje ličnih dokumenata. To znači da će građani moći provjeravati svoje dokumente bez obzira na to gdje u BiH žive.

“Ovo predstavlja pilot projekt kojim u svrhu osiguranja transparentnosti rada i ostvarivanja prava građana pokušavamo omogućiti uvid u status zahtjeva za izdavanje ličnog dokumenta. Navedena usluga olakšat će građanima praćenje statusa u toku izrade ličnog dokumenta i mogućnost planiranja, odnosno njegovog preuzimanja kod nadležnog organa”, rekla je za Klix.ba Amila Opardija, stručna savjetnica za odnose s javnošću IDDEEA-e.

Modul za provjeravanje statusa nalazi se na web stranici Agencije u dijelu “Podaci iz centralnih evidencija” pod kategorijom “Pregled statusa zahtjeva”. Iz IDDEEA-e napominju da je servis isključivo za provjeru statusa zahtjeva (trenutne faze izrade dokumenta) koja je omogućena samo građanima koji posjeduju broj zahtjeva za izdavanje.

“Izrada servisa pokrenuta je na osnovu potreba koje smo u proteklom periodu identificirali u svakodnevnoj komunikaciji s građanima. S obzirom na to da u postupku izdavanja ličnih dokumenata učestvuje više organa uprave sa svih nivoa vlasti u BiH, ovo se nametnulo kao vrlo važno pitanje. Tragom navedenog IDDEEA je vlastitim resursima kreirala navedeni servis koji će na jednostavan način građanima omogućiti uvid u status zahtjeva za izdavanje ličnog dokumenta”, kazala je Opardija.

iddeea

Izdavanje ličnih dokumenata u Federaciji BiH vrše kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova unutar svoje nadležnosti, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova RS i u Brčko distriktu BiH Odjel za javni registar Brčko distrikta, a ovaj servis bi omogućio da pratite status svog zahtjeva bez obzira na to gdje ste ga predali.

“U planu nam je i razvijanje ostalih usluga koje će imati za cilj osiguranje transparentnosti rada i ostvarivanja prava građana u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima IDDEEA-e i reformom javne uprave u BiH”, zaključila je Opardija.

klix.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/