XXXII (tridesetdruga) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

XXXII (tridesetdruga) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati
21.03.2016. godine (ponedjeljak) u zgradi Općine – Kristalna sala, s početkom u 10,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja
2. Inicijativa za izradu projektne dokumentacije za vodovodnu i kanalizacionu mrežu na
području Općine Bugojno
Izvjestilac: šef Odsjeka za stambeno-komunalne poslove i mjesne zajednice
3. Prijedlog Programa novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine
Bugojno za 2016. godinu
4. Izvještaj o industrijskim zonama na području Općine Bugojno
Izvjestilac za tačke 3. i 4.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene
djelatnosti i opću upravu
5. Prijedlog Odluke o razrješenju Općinske izborne komisije Bugojno
Izvjestilac: sekretar Općinskog vijeća i općinskog načelnika
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Općinske izborne komisije Bugojno
Izvjestilac: predsjednik Komisije za izbor i imenovanje
7. Prijedlog Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima
8. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2015/2016. godini
Izvjestilac za tačke 7. i 8.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene
djelatnosti i opću upravu
9. Raspisivanje konkursa za dodjelu priznanja Općine Bugojno
Izvjestilac: načelnik Općine
10. Izvještaj o kladionicama i igrama na sreću na području Općine Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću
upravu
11. Prijedlog Budžeta Općine Bugojno za 2016. godinu
12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2016. godinu
Izvjestilac za tačke 11. i 12.: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski
nadzor

PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Greta Kuna, prof.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/