Vlada SBK-a odbila amandmane zastupnika DF-a Edina Mašića o povećanju dječijeg doplatka, porodiljske naknade i naknade za novorođenče

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Odbila je moje amandmane na Prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom.

Tražio sam povećanje dječijeg doplatka u iznosu od 62 KM, povećanje porodiljske naknade na 310 KM i naknade za novorođenče u iznosu od 310 KM.

Ovim povećanjem bi dali do znanja građanima da vlast vodi računa o istim i ovo bi bila jedna od mjera u borbi protiv nataliteta kojem je izložen i naš kanton.

Trenutno su ove naknade jedne od najnižih u FBiH.

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o
https://aspremium.olx.ba/