U Drvetinama održana Smotra naučno – tehničkog stvaralaštva mladih u SBK/KSB “Bugojno 2018”

# https://www.zekataxi.com/
 • Na Smotri naučno – tehničkog stvaralaštva mladih u SBK/KSB «Bugojno 2018» održanoj 12.05.2018. godine u Osnovnoj školi Drvetine u Drvetinama Bugojno takmičilo se 20 škola ( stotinu mladih tehniča i mentora  )
 • Smotra je održana uz podršku i pomoć:

-Ministarsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta  SBK/KSB

-Općine Bugojno

 • Smotru je otvorio Načelnik općine Bugojno gosp.Hasan Ajkunić
 • Gosti takmičenja:
 • Nijaz Brajlović, predsjednik Udruženja pedagoga tehničke kultura u BiH i potpredsjednik Udruženja za naučno-tehnički odgoj mladih u BiH
 • Hasan Ajkunić, Načelnik općine Bugojno
 • Amela Haračić, direktorica Treće osnovne škole Bugojno
 • RTV Bugojno

Na smotri su učestvovale sljedeće škole: ( iz  osam općina )

 1. Osnovna škola Drvetine – Drvetine Bugojno
 2. Prva osnovna škola Bugojno-Bugojno
 3. Osnovna škola Gornji Vakuf -Gornji Vakuf – Uskoplje
 4. Osnovna škola Voljevac- Gornji Vakuf – Uskoplje
 5. Prva osnovna škola –Donji Vakuf
 6. Osnovna škola Vitez»-Vitez
 7. Osnovna škola Pajić Polje  Pajić Polje  Gornji Vakuf
 8. Četvrta osnovna škola Torlakovac -Donji Vakuf
 9. Osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar -Vodovod- Novi Travnik
 10. Osnovna škola  Travnik – Travnik
 11. Osnovna škola  Kaćuni  – Kaćuni-Busovača
 12. Osnovna škola  Edhem Mulabdić  Opara –Novi Travnik
 13. Treća osnovna škola Bugojno-Bugojno
 14. Druga osnovna škola  Bugojno-Bugojno
 15. Prva osnovna škola Jaklić-Bugojno
 16. Druga osnovna škola Hasan Kjafija Pruščak- Prusac  Donji Vakuf
 17. Treća osnovna škola Oborci –Donji Vakuf
 18. Osnovna škola  Muhsin Rizvić- Fojnica
 19. Osnovna škola Berta Kučera -Jajce
 20. Osnovna škola Jajce Kruščica-Jajce

EKIPNI PLASMAN :

 • Treća osnovna škola Bugojno – Bugojno -I mjesto
 • Osnovna škola Edhem Mulabdić Opara- Novi Travnik –II mjesto
 • Prva osnovna škola Donji Vakuf – Donji Vakuf -III mjesto

Ekipe iz ove tri škole će predstavljati naš kanton na državnom takmičenju , zajedno sa ostalim školama koje su u pojedinačnim disciplinama osvojile prva mjesta.

UKUPNI PLASMAN:

 • Treća osnovna škola  Bugojno – Bugojno- I mjesto
 • Prva osnovna škola  Bugojno – Bugojno- II mjesto
 • Osnovna škola Edhem Mulabdić Opara –Novi Travnik – III mjesto

Nakon održane Smotre održana je i redovna  Skupština Udruženja/Udruge, na kojoj je predsjednica  Azra Pandžo podnijela izvještaj o radu u protekloj godini  i aktivnostima koje predstoje  u narednom periodu.

Bugojno, 14.05.2018. god.             Predsjednik Udruženja/Udruge pedagog TK u SBK/KSB

s.r. Azra Pandžo

https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponuda_tehnike/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o