U Bugojnu obilježeni bitni datumi za djecu i dječija prava

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

U sklopu projekta „Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou„ kojeg implementira World Wision BiH u općini Bugojno, članovi Vijeća učenika Prve i Treće osnovne škole Bugojno su zajedno obilježili veoma bitne datume u proteklom periodu (16.11.Međunarodni dan tolerancije, 19.11. Svjetski dan prevencije nasilja nad djecom i 20 .11.Međunarodni dan dječijih prava).

Održana je zajednička tematska izložba „Za mene biti tolerantan znači ???“ gdje su učešće uzeli učenici Prve i Treće osnovne škole Bugojno. Takođe, realizovana je i zajednička radionica Vijeća Prve i Treće osnovne škole Bugojno sa temom „ Aktivnim slušanjem do dobre komunikacije.” Cilj ovih aktivnosti je uvažavanje i poštovanje različitosti i drugačijih od nas, te stvaranja kulture prevencije od nasilja u školskom okruženju. Voditeljice aktivnosti su pedagogice škola dr.sc. Džanan Šejla i Jelena Vukadin.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o