Treće pismo Seada Karahodžića, pomoćnika načelnika Bugojna

Fotografija sa današnje sjednice Općinskog vijeća
https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Poštovani sugrađani,

Nakon još nezapamćenog ponašanja „vođa ovog naroda“ da mi se (naravno po volji općinskog načelnika i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bugojno), ne dozvoli dati primjedbe na predloženi Budžet Općine Bugojno za 2019. godinu, primoran sam, nažalost, da te prijedloge iznesem na ovaj način, a sve zbog moje obaveze prema mnogim kategorijama stanovništva koje na bilo koji način trenutno zastupam. Vjerovatno bi ovakvo njihovo ponašanje bilo shvatljivo da posjeduju tapiju koju su naslijedili od svojih djedova da je Općina Bugojno njihovo privatno vlasništvo. Ali ipak u prioritet treba staviti naše građane pa ću navesti slijedeće greške pri donošenju Budžeta Općine za 2019. godinu, a koje će znatno oštetiti mnoge naše žitelje ili uticati na egzistenciju istih.

  1. Transfer za obrazovanje (JU Centar za   predškolsko obrazovanje i vaspitanje) trebalo je povećati jer je novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 10/17) (članom 59. Zakona) regulisano da osnivač predškolske ustanove (Općina Bugojno) osigurava sredstva potrebna za osnivanje, rad i provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu sa Standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje, i to:
  2. Za plaće i naknade zaposlenika,
  3. Za materijalne troškove,
  4. Za nabavku osnovne opreme i učila,
  5. Za potrošni materijal za odgojno obrazovni rad,
  6. Za amortizaciju i tekuće investicijsko održavanje objekta,
  7. Za igračke i drugi osnovni didaktički materijal,
  8. Sredstva za stručno usavršavanje i doškolovavanje zaposlenika.

Po urađenoj kalkulaciji za ove potrebe treba izdvojiti za 15 uposlenih mjesečno na ime plaća iznos od 15.600,00 KM, a za topli obrok 2.850,00 KM, što na godišnjem nivou iznosi 200.000 KM. Kalkulacija je rađena na bazi primanja uposlenika osnovnih škola. Ovo je naša zakonska obaveza i ukoliko je ne ispunimo zasigurno će uslijediti tužba uposlenika ove predškolske ustanove zbog nanošenja štete istim. Kada se usvajao Zakon o predškolskom obrazovanju ja sam na ove obaveze upozorio obojicu i tražio zakazivanje sjednice Općinskog vijeća da se očitujemo oko istog. Za vas to nije bilo bitno. Bitniji su bili „kockice“ i kružni tokovi.

Ali, neovisno od ove naše zakonske obaveze, postavljam pitanje općinskom načelniku i predsjedavajućem Općinskog vijeća je li moralno da npr. sekretarica u Općini Bugojno koja ima srednju školu ima skoro duplo veću platu od jedne odgajateljice u Vrtiću, a koja ima završen fakultet IV stepena? Znate li da je od slijedeće godine predškolsko obrazovanje obavezno i da će to znatno povećati troškove ove ustanove? Znate li da su sada iste zakonske obaveze osnivača prema JU Centar za socijalni rad i JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje u pogledu plaća i materijalnih troškova? Kako onda u prvoj ustanovi su plaće mnogo veće nego u drugoj? Je li zato što vam je jedan direktor draži od drugog? Ako jeste onda ste zalutali u javni život ovog grada!

2. Zakonom o dopunskim pravima branitelja („Službene novine SBK“ broj: 7/16) općine su pored ostalog, naročito dužne obezbjediti:

-Sredstva za jednokratnu novčanu pomoć zbog teške materijalne situacije za RVI i članove njihovih porodica, članove porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca i demobilisane borce,

-Sredstva za pomoć u slučaju smrti člana porodice,

-Sredstva za pomoć u liječenju.

Već je od ranije ispunjena obaveza finansiranja općinskih organizacija proisteklih iz rata.

Za ove namjene trebalo  bi u Budžetu za 2019. godinu obezbjediti najmanje 50.000,00 KM i taj iznos odrediti kroz poseban „Transfer za implementaciju Zakona o dopunskim pravima branilaca“.

Ne usvajanjem ove obaveze prema onima koji su vam svojim najdražima ili dijelovima svog tijela i omogućili da budete to što jeste, nanijeli ste veliku nepravdu ovim braniteljima. Kako se verbalno možete „zalagati“ za njihova prava, a u praksi pokazivati sasvim suprotno. Zar je pravedno da Budžetom date 500.000,00 KM (tu nije uračunat iznos finansiranja općinskih organizacija proisteklih iz rata)  neprofitnim organizacijama, tj. udruženjima, a ono što je zakon omogućio ovim populacijama nećete da date. Podsjećam vas da smo i od Kantonalne uprave za branioce dobili upozorenje da moramo implementirati Zakon o dopunskim pravima branilaca, a što vrlo dobro znate. Ali vi ste očito i njihovi gospodari, i vi ćete svojom milošću dati njima onoliko koliko vam je volja, a ne onoliko koliko im je dato zakonima. Aferim!

3. Odlukom o isplati sredstava korisnicima poljoprivrednih poticaja na osnovu usvojenog Programa novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Bigojno u 2017. godine, a koja je objavljena u „Službenim novinama Općine Bugojno“, broj: 1/18, Općina Bugojno mora isplatiti poljoprivrednim proizvođačima iznos od 249.157,00 KM. Zato su ova sredstva morala biti planirana u Budžetu za 2019. godinu. Ukoliko se ona ne isplate uslijediće tužbe poljoprivrednih proizvođača koji su dobili poticaje za 2017. godinu, a onda će se zasigurno morati platiti i zatezna kamata. Zato se moramo opredjeliti da li su ovih planiranih 250.000,00 KM namjenjene za izmirenje obaveze za 2017. ili će se raspisati javni poziva za poticaje u 2019. godini bez obzira na obaveze za 2017. Služba je stava da je najispravnije da je ova stavku za 2019. godinu planirana u iznosu od 500.000,00 KM, od čega bi polovica bila namjenjena za izmirenje obaveze za 2017. a druga za poticaje u 2019. godini. Služba mora znati stav Općinskog vijeća po ovom pitanju kako bi mogla planirati svoje aktivnosti za 2019. godinu. Preusmjeravanje sredstava za 2017. i 2018. godinu za ove namjene  i njihovo nenamjensko trošenje (to više niko ne zna u šta) je sada stvar tužilaštva, ali na vijećnicima je odgovornost za naknadu štete poljoprivrednicima zbog ovih zloupotreba. Jer tužilaštvo će vjerovatno pokrenuti određene radnje protiv općinskog načelnika zbog nezakonitog preusmjeravanja sredstava iz ovih subvencija, ali neće mooći naložiti isplatu ovih sredstava. Ja pozivam udruženja koja se bave zaštitom prava poljoprivrednih proizvođača da putem tužbe ostvare prava svojih članova. 

4. Budžetom za 2019. godinu smanjen je iznos za Subvenciju za poticaje razvoja poduzetništva i obrta sa 33.500,00 KM na 20.000,00 KM. Samo u 2018. godini na području općine Bugojno odjavljeno je preko 80 radnji. To je pokazatelj da ovoj oblasti samostalnog privređivanja Općina Bugojno mora dati veći značaj, a to treba prvenstveno uraditi kroz povećanje Subvencije za poticaje razvoja poduzetništva i obrta. Služba je stava da se ovaj vid privređivanja mora znatno uvećati i imala je prijedlog da on bude bar polovinu od onog planiranog za poticaje u poljoprivredi. Sramotno je da je ovaj usvojeni iznos od 20.000,00 KM isti kao i iznos za pojedine nevladine organizacije. Pa gospodo, vrlo dobro znate da vam oni pune Budžet kojeg vi vrlo neodgovorno trošite.

5. Odlukom o dodjeli sredstava iz Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu – Transfer za osobe sa invaliditetom, po Javnom pozivu za implementaciju aktivnosti iz „LOKALNOG AKCIONOG PLANA U OBLASTI INVALIDNOSTI SBK/KSB 2016.-2020.“ za 2017. godinu, broj: 04-14-03482-6-17 od 17.01.2018. godine, a nakon kojih su sklopljeni ugovori sa Udruženjem  dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Srednjobosanskog kantona, Udruženjem „Leptir”, Udruženjem Civilnih žrtava rata, Udruženjem gluhih i nagluhih Bugojno i Međuopćinskim udruženjem slijepih i slabovidnih građana Bugojno, napravljena Odluka broj:  04-14-03482-6-17 od 17.01.2018. godine, kojom je Općina Bugojno dužna ovim udruženjima uplatiti iznos od 3.950,00 KM. Prema tome u ovom transferu ostaje 8.000,00 KM. Imao sam namjeru predložiti da se ovdje precizira da je dio sredstava namjenjen za finansiranje LAP, 4.000,00 KM, dakle bar isto kao u prošloj godini. Ostaje naša neispunjena obaveza za 2018. godinu što je pokazatelj našeg pravog odnosa prema ovim kategorijama. Ili ćemo ih prevariti kao i za 2018. godinu?

6. Služba je htjela predložiti vijećnicima, da se Transfer za unaprijeđenje materinstva poveća sa 75.000,00 KM na 100.000,00 KM. Sa 50.000,00 KM bi se mogle isplatiti porodilje koje su rodile u 2018. godini, a od januara 2019. godine da se uvede praksa realizacije ove pomoći mjesec za mjesec. Mnogima su usta puna za ovu kategoriju naših žitelja, a oni sami znaju da su na margini društvenih davanja. Znate li gospodo nakon koliko vremena od poroda su porodilje dobile sredstva za ove namjene? Pitanje je da li bi ih i dobile da ja protiv općinskog načelnika nisam podnio krivičnu prijavu i za ovo.

7. Plaće i naknade troškova zaposlenih, je vrh licemjerstva. Usvojenim Budžetom za 2019. godinu planirano je povećanje plaća samo za Službu kojom ja rukovodim za samo 10.000,00 KM. Postavlja se pitanje da li to u 2019. godini se ne planira prijem nijednog uposlenika u Službu iako njih 5 su trenutno neophodni za normalan rad Službe. Nepopunjavanje vrlo bitnih radnih mjesta kao što su: Stručni saradnik  za oblast poduzetništva i statistike, Viši stručni saradnik  za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, mlade i nevladine organizacije, Šef odsjeka za privredu i društvene djelatnosti, Stručni saradnik za građanska stanja – matičar, Referent za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, dovelo je do toga da Služba ne može kvalitetno ispuniti svoje obaveze, a u nekim slučajevima čak ih nikako i ne obavlja.

Posebna priča je katastrofalna kadrovska politika vezana za mjesta Stručni savjetnik za lokalno – ekonomski razvoj koje je nažalost općinski načelnik ukinuo bez konsultacija sa mnom, zbog čega trenutno niko ne prati stanje u privredi niti predlaže bilo kakve mjere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, kao i mjesto Stručnog saradnika za poslove iz oblasti samostalnog privređivanja gdje je primljen uposlenik (novinar) koji ne može obavljati ove poslove, a pogotovo zbog čestog odsustva zbog bolesti ili godišnjeg odmora (po 2-3 mjeseca u toku godine), sadašnjeg Višeg stručnog saradnika za poslovima iz oblasti samostalnog privređivanja. Mojim dopisom: „Problemi u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe“ od 18.07.2018.godine ukazao sam na ovaj problem općinskim vijećnicima, ali na žalost to je bilo „psi laju a karavane prolaze“.

Pitanje je kako sa ovim iznosom pokriti platu samo uposlenika – novinara, koji je već primljen u radni odnos, a za kojeg je potrebno izdvojiti najmanje 40.000,00 KM a planirano je samo 10.000,00 KM.

Ukoliko ne bude primljen npr. uposlenik na mjesto Viši stručni saradnik  za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, mlade i nevladine organizacije, ugroziće se upis djece u prve razrede osnovnih škola, realizacija dodjele stipendija, i td. U 2019. godini ja i šef Odsjeka za opću upravu odlazimo u penziju. Da li će Služba ostati bez rukovodilaca, ako se ne planira prijem novih. Ili ćemo opet nasjesti na neko nerealno obrazloženje da će u 2019. godini uslijediti reorganizacija što  stoji kao razlog oduzimanja meni pečata 01.11.2018. godine (dakle prije dva mjeseca) uz obrazloženje da je to zbog predstojećih organizacionih promjena. Pa sama procedura prijema uposlenika je i po nekoliko mjeseci od raspisivanja konkursa. Hoćemo li tad zatvoriti Službu? Ili dati da to rade oni koji to ne znaju raditi.

U Općini je već primljeno više od 10 uposlenika u 2018. Godini, koji trebaju početi raditi, a planira se povećanje plaća za 4.000,00 KM. Znači li to da će za njiih sve bruto plate i naknade biti 4.000,00 KM. Ili će biti otpuštanja sadašnjih uposlenika da bi se isplatile plate novo uposlenih? Ili ćete preusmjeravanjem sredstava „pokriti“ ovaj propust. Vrlo dobro ste znali da će ova cifra biti uvećana bar za 200.000,00 KM, ali ste to svjesno prećutali. Zašto?

Uvođenje novih transfera, kad nemamo sredstava ni za stvari koje bi svakako morali biti prioritet u odnosu na mnoge druge, je u najmanju ruku nevjerovatno. Pa je li trebalo da prije usvajanja definisati šta se podrazumjeva u finansiranju iz ovih transfera. To su prvenstveno Transfer za Osnovnu muzičku školu, Transfer za Ženski nogometni klub „Iskra“ (za takmičenje u Evropi), Transfer za oboljele od malignih oboljenja i sl. Napominjem da Služba nije predlagač ovih transfera niti je učestvovala u njihovom predlaganju. I ovo jebilo  neophodno zbog izrade plana rada Službe za 2019. godinu.

Evo gospodo ovo sam htio predložiti, i kako vidite u tome nije bilo ništa loše, već samo ukazivanje na naše zakonske obaveze. Ali, vama je važnije bilo pokazati kako vi možete spriječiti bilo koje mišljenje koje nije kao vaše. Neke je dragi Bog na pomoći svima nama sa vama.

Što se tiče stipendija naših studenata na samoj sjednici Općinskog vijeća iznesene su mnoge činjenice koje ukazuju na obmanu ove kategorije naših stanovnika i ja ih ne želim ponovo ponavljati. Ipak sam našim sugrađanima dužan reći da nas je Revizor upozorio svojim preporukama da „provođenje procedure za dodjelu stipendija moramo provoditi početkom fiskalne godine za tekuću školsku godinu, u cilju pravovremene dodjele i isplate krajnjim korisnicima, kao i ispravnog evidentiranja, u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH“. Da smo ovu obavezu uradili studenti ne bi bili zakinuti za svoja prava. Teks objavljenog konkursa je u najmanju ruku smiješan. Znate li da je tim konkursom dozvoljeno onima koji ponavljaju godinu da imaju pravo na dodjelu stipendije. Znate li da će neki dokazi koji se traže biti neregularni jer je u odnosu na 2017. godinu npr. dolazilo do promjene broja članova domaćinstva (zbog smrti, udaje itd.). Ali taj konkurs je radio lično općinski načelnik koji je inače najbolji u svemu pa i u arhitekturi.

Režija općinskog načelnika da, nastupom pojedinaca koji su kao gosti prisustvovali sjednici Općinskog vijeća,  mene diskredituju je samo načelniče vaš „auto gol“, jer skoro svi znaju da vam je „odzvonio“ kraj vaše, po ovaj grad, nažalost, pogubne karijere. Možete možda odugovlačiti, ali vrlo dobro znate da đavo dolazi po svoje.

Žalosno je da na ovaj način jedan državni službenik mora iznositi svoje stavove. Ali činjenica da za 18 godina vašeg mandata na Kolegiju općinskog načelnika nikada nismo imali ni jednu tematsku sjednicu vezano za bilo koji problem u općini Bugojno, govori o „crnom vilajetu“ što bi mogao postati nekada vrlo prosperitetan grad kao što je Bugojno. Zato se vrijedi još jednom vratiti na oni staru: „psi laju, a karavane prolaze“. Da vrijeme nam izgleda uzalud prolazi.

Vjerujte, da će jednog dana, narod o svima nama zauzeti drugačiji stav ukoliko ne budemo radili u njihovom interesu.

Bugojno, 20.12.2018. godine

                                                                                    POMOĆNIK NAČELNIKA

                                                                                                        Sead Karahodžić

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o