Taekwondo klub Bugojno učestvovao u istraživanju za doktorski rad

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Taekwondo klub Bugojno je u periodu od 01.03. do 04.03.2016. godine učestvovao u istraživačkom radu Doktoranta Ahmeta Naci Dileka koji radi Doktorski rad na temu “Stepen zapažanja muških i ženskih sportaša u Bosni i Hercegovini i Turskoj o odnosu njihovoh trenera prema njima” na Univerzitetu Ondokuz Mayi na odsjeku za sport i tjelesni odgoj. Inače Univerzitet Ondokuz Mayi je državni univerzitet osnovan 1975. godineu Samsunu u Truskoj. Sa preko 40.000 studenata i 2000 akademskog osoblja, Ondokuz Mayi Univerzitet je jedan od vodećih univerziteta u Turskoj u pogledu kvaliteta osoblja i broja, akademskih i društvenih sadržaja i infrastrukture, u pogledu smještaja, prevoza, sportskih objekata, kulturnog i društvenog okruženja, univerzitet daje ugodan i produktivan okoliš kako učenike i osoblje.

Doktorant Ahmet Naci Dilek je inače Predsjednik Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine i Taekwondo kluba “Zlatni ljiljani” iz Sarajeva. Dobru saradnju sa Taekwondo klubom Bugojnu ostvaruje godinama, tako da su slijedom tih događaja članovi Taekwondo kluba Bugojno učestvovali u istraživanju za dokrotski rad na temu “Stepen zapažanja muških i ženskih sportaša u Bosni i Hercegovini i Turskoj o odnosu njihovoh trenera prema njima”.
Istraživanje je obuhvatilo demografske podatke o sportistima, demografske podatke o treneru, ponašanje trenera u sportu u vezi sa vježbama i kondicionim treninzima, razvojem tehničkih vještina kod sportista, mentalnom pripremom i određivanjem ciljeva kod sportista, strategijom takmičenja i općenitih stvari kod sportista.

475641_3703273137175_1329646339_o

10644128_10152680415100275_759290911350256582_o

10648794_319677684883365_2527696183559978312_o

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/