Svako šesto domaćinstvo u BiH je siromašno

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Agencija za statistiku BiH, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, u 2015. godini provodi četvrtu po redu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH.

U prvom polugodištu ove godine uspješno je anketirano oko 3.500 domaćinstava, od ukupno planiranih 7.500 koji čine reprezentativni uzorak. Rad na terenu će se završiti u januaru 2016. godine prikupljanjem podataka za decembar 2015. godine. Anketa se provodi na terenu tokom cijele 2015. godine na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Izabrana domaćinstva su podijeljena u mjesečne uzorke, a njihovo anketiranje vrše akreditirani anketar i supervizori.

Glavni cilj i svrha Ankete o potrošnji domaćinstava su dobijanje podataka o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

Da bi se dobila kompletna slika, anketom se prikupljaju podaci o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju, kulturu i obrazovanje, o drugim proizvodima i uslugama, kao i informacije o članovima domaćinstva (veza sa nosiocem domaćinstva, starosna dob, bračni status, obrazovanje, status aktivnosti, područje djelatnosti), kao i podaci o karakteristikama stanovanja.

Navedeni rezultati će služiti kao podloga za kvalitetno kreiranje i provođenje socio-ekonomskih politika na svim nivoima društvenog organizovanja. Pored toga, rezultati Ankete će se koristiti i u stručne, statističke svrhe kao što su izračunavanje indeksa potrošačkih cijena kao mjere inflacije u državi, izračunavanje bruto domaćeg proizvoda prema rashodnoj metodi i za akademske svrhe.

Ankete o potrošnji u domaćinstvima provode se, svake četiri godine, u skladu sa međunarodnim standardima i metodološkim preporukama EUROSTAT-a što omogućava međunarodnu uporedivost podataka. Anketa o potrošnji domaćinstava, prvi put u Bosni i Hercegovini, provedena je 2004. godine.

Podaci dobijeni Anketom prezentiraju se u agregiranom obliku, čime je u skladu sa odredbama Zakona o statistici BiH u potpunosti osigurana tajnost ličnih podataka o domaćinstvima i osobama.

Agencija za statistiku BiH želi se na ovaj način zahvaliti svim stanovnicima Bosne i Hercegovine koji su dali tražene podatke, kako kroz popunjavanje dnevnika potrošnje od strane člana domaćinstva, tako i kroz intervju s našim anketarima.

Također apelujemo na građane Bosne i Hercegovine da i u drugom polugodištu 2015. godine učestvuju u Anketi, ukažu povjerenje anketarima, i doprinesu kvalitetu rezultata.

Neki podaci iz Ankete o potrošnji domaćinstava u BiH u 2011. godini

U 2011. godini domaćinstva su za potrebe finalne potrošnje mjesečno u prosjeku trošila 1.569,33 KM. Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava imali su hrana i pića (32,6%) i stanovanje, električna energija, plin i ostali energenti (24,0%). Na stanovanje se izdvajalo 15,1% ukupne potrošnje, dok se za potrošnju vode, energije, plina i drugih režijskih izdataka izdvajalo 8,9%. Veliki dio izdataka odnosio se i na prijevoz (11.0%) koji obuhvata kupovinu i uporabu prijevoznih sredstava, te izdatke za usluge prijevoza putnika.

Od ukupnog broja stanovnika u Bosni i Hercegovini bilo je 17,9% onih koji žive u relativnom siromaštvu. Svako šesto domaćinstvo u državi bilo je siromašno. Prag relativnog siromaštva iznosio je 416,40 KM mjesečno po ekvivalentnoj odrasloj osobi.

ntv.ba

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o