Svako četvrto domaćinstvo kasni s plaćanjem barem jednog računa

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Više od polovine građana u Bosni i Hercegovini ima problema s plaćanjem računa, a dugovanja za razne komunalne usluge mjere se u stotinama miliona maraka, od čega polovinu dugova čine fizička lica, a ostalo poslovni subjekti. Podaci su to sarajevskih “Toplana”, “Rada” “Sarajevogasa”, “Elektroprivrede BiH”…

Poređenje sa 2014.

Prema informacijama koje smo dobili iz tih preduzeća, građani su, ipak, za razliku od ranijih, 2015. godine smanjili dugovanja za režije za skoro tri posto. Ukupan dug kupaca po osnovu utrošenog plina, kako navode iz “Sarajevogasa”, sredinom decembra 2015. iznosio je 3.300.208 KM. U poređenju s podacima od 2014. godine za isti vremenski period, ukupan dug iznosio je 3.505.317 KM, što je za manje za 5,85 posto ili 205.109 KM.

– Stepen naplate komunalnih usluga u 2014. godini za građane je iznosio 71 posto, a za privredu 74 posto. U 2015. godini stepen naplate za građane iznosi 73 posto, a za privredu 78 posto. Najvjerovatnije će se i stepen naplate potraživanja preduzeća “Rad” u 2015. kasnije povećati jer dio građana i preduzeća kasni s plaćanjem – navode iz “Rada”.

Višemilionska dugovanja bilježe i u “Vodovodu i kanalizaciji”, kao i “Toplanama”.

Plaćanje na rate

Kada je riječ o “Elektroprivredi BiH”, u ovom preduzeću ističu kako su početkom decembra dugovanja za struju premašila 14,9 miliona KM.

Napominju da se dug može uplatiti na rate, ovisno o svakom pojedinačnom slučaju.

Prema posljednjim podacima kojima raspolaže Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH, u bh. pravosuđu nije riješeno 1.746.251 tzv. komunalnih predmeta i oni proizlaze iz neplaćanja računa za vodu, odvoz smeća, grijanja te RTV pretplate.

Institut ombudsmena za ljudska prava: 2.843 pritužbi na povrede građanskih sloboda

U Institutu ombudsmena za ljudska prava u 2015. godini rješavali su 2.843 pritužbe na povrede građanskih sloboda. Najviše su se građani žalili na ponašanja službenika na šalterima dok su izmirivali svoje obaveze, zatim na nedovoljnu slobodu pristupa informacijama, ostvarivanje prava na penziju, rješavanje imovinskopravnih odnosa, diskriminaciju, prava djeteta, postupanje policije, prava zatvorenika, socijalnu zaštitu, kao i vladina i ministarska imenovanja.

– Građani nam se u najvećoj mjeri obraćaju zbog povreda građanskih i političkih prava u vezi s postupcima u pravosuđu i upravi, kao i oblasti socijalno-ekonomskih i kulturnih prava u vezi s ostvarivanjem prava u radnom odnosu – navode iz ove institucije.

Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača BiH: 250 postupaka po žalbama

Iz Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH istakli su da su u 2015. godini zaprimili približno isti broj žalbi, kao i prethodnoj godini, kada su evidentirali oko 250 postupaka po pojedinačnim žalbama.

– Najveći broj njih odnosio se na sektor ekonomskih usluga od općeg interesa – kazali su iz ovog ureda.

avaz.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/