SUTRA SE UKIDA NAZIV GIMNAZIJA BUGOJNO?! Skupština SBK sutra glasa o promjeni naziva u Mješovita srednja škola

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona Josip Kvasina sazvao je za 30. januar sjednicu na kojoj će pred zastupnicima biti četiri tačke dnevnog reda. Bit će ovo prvo zasjedanje Skupštine SBK u 2018. godini, a 27. sjednica po redu u mandatu:

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim taksama – skraćeni postupak.

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o dopuštenom prekoračenju na transakcijskom računu u okviru Jedinstvenog računa Kantonalnog trezora

3. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

4. Očitovanje o federalnom prednacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Premijer kantona Tahir Lendo je zastupnicima dostavio prijedlog za dopunu dnevnog reda: Sukladu članku 62. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine KSB/SBK broj 3/04 i 6/13) predlažem dopunu dnevnog reda za XXVII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona, zakazane za 30.1.2018. godine točkom:

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za izmjenu naziva srednje škole Gimnazija Bugojno

Zastupnici će na početku sjednice glasati da se ova tačka usvoji u dnevni red, a ako se usvoji onda će se izjašnjavati da li prihvataju prijedlog da se Gimnazija Bugojno preimenuje u Mješovita srednja škola Bugojno zbog proširivanja djelatnosti osnivanjem Srednje medicinske škole, IV stepen, struka: „medicinska sestra-tehničar“.

U anketi koju smo objavili prije dva dana, 618 je glasalo protiv mijenjanja naziva Gimnazija Bugojno dok je 80 njih glasalo da se promijeni naziv u Mješovita srednja škola Bugojno.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o