ŠLJIVO HUSEIN – IZLOŽBA GRAFIKA “MANUELNI OTISAK PRINTANE DUHOVNOSTI”

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

MANUELNI OTISAK PRINTANE DUHOVNOSTI

Tijelo u grču, skupljeno, napregnutih mišića, izbija iz sfumato mraka, a sve to
uokviruje J. Kniferova reducirana crno – bijela slika meandra. Iz te ahromatske
grafike izbijaju akcenti crvene boje koji nježno pulsiraju i vode nas kroz lavirint
nespojivog (figuracije i apstrakcije). Taj “apsurd” različitih tema prožima novi rad
grafičara Huseina Šljive.
Današnji umjetnik obavlja Sizifovski posao. Da bi opstao i preživio u ovome
svijetu umjetnik mora da radi razne poslove na koje troši svoju energiju. U Šljivinom
slučaju, on svjesno korača lavirintom ljudskog postojanja. Posmatra svijet oko sebe i
koristi ga za nastajanje njegovih radova. Ta apsurdnost sa kojom se susreće svakoga
dana je njegova snaga i motiv.
Pored toga što Šljivo radi kao likovni pedagog , on obavlja još i posao fotografa
po svatovima, skupovima i raznim drugim društvenim događajima. Ti poslovi njemu
ne oduzimaju snagu, nego, naprotiv on iz sasvim banalnih i običnih događaja crpi
svoju inspiraciju i vješto je koristi u svojim radovima.
Kroz čitav Šljivin rad (koji traje već 20. godina) prevladavaju pop – artistički
motivi, kojima on želi da ukaže na apsurd današnjeg čovjeka. Čovjeka koji je sve više
konzument, odnosno zombi vlastitih materijalističkih želja, a sve manje “Insan”.
Njegovi motivi su (najčešće) portreti i aktovi.
Portreti su najčešće poznate persone, kao što je Merlin Monro ili sa prostora Balkana
Selma Bajrami ili Severina i sl.
Šljivini portreti nisu maske, već prava ogoljena bića koja se kriju iza svojih maski
lažne svakodnevnice. Njihovo pravo Ja izbija ispod uzburkane površine poteza a
beživotne oči posmatraju i bulje u nas, a opet negdje, keze se na nas, govoreći nam o
lažnom sjaju reklama i prolaznosti života.
Njegovi aktovi i portreti su ljušture koje su ogoljene do apsurda. Apsurda kojem
je današnji čovjek izložen (preko TV – a, reklama, serija, muzičkih spotova itd.).
u tom lavirintu, teško je odoliti ispraznim i lažnim idolima.
Tim lažnim idolima Šljivo skida maske i tako ogoljene iznosi ih pred nas. Njegovi
radovi pokušavaju da nas probude iz lažnog konzumentskog svijeta u koji smo
zarobljeni (primjer. portreti glumica, pevajki, pa čak i političara).
Moglo bi se o Šljivinim radovima još govoriti, ali rećemo još samo ovo, da On
svoj put polako probija i gradi kroz labirint zvani život.
Na tom putu do cilja, razni katalozi (a ima ih velik broj) govore o Šljivinom radu.
Uredno posloženi na policama njegove sobe govore kako je njegov rad cijenjen van
granica Bosne i Hercegovine , a koliko se malo zna za njegov rad na našem prostoru.

Zato njegovi portreti dišu tjeskobom. Njegove maske spadaju i
bombarduju naše misli i ogoljavaju naše tijelo do ljušture koja se bori. Bori
između manuelnog i digitalnog, odnosno materijalnog i duhovnog.
Želi svojim radovima da nam otvori svijet, pročisti sva čula i ostavi trag. Trag po
kojem će naše tijelo / barka ploviti.

Akademski slikar Nihad Ćosić

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/