Sekretar Lige muslimanskog svijeta Muhamed Al-Isa počašćen nagradama čelnika država i univerziteta

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Prošla je godina otkako je ovaj čovjek preuzeo funkciju generalnog sekretara Lige muslimansko svijeta, Lige na čijem čelu je do sada bilo sedam sekretara, sa jasnim ciljevima i programima od čega je i iskorijeniti ekstremizam koji se lažno predstavlja u ime islama.

To su iste stremnje koje nalazimo kod naših arapskih i islamskih predvodnika, a o čemu je jasno progovorio Muhamed ibn Selman iz srca saudijske prijestolnice:

To je srednji i umjereni put islama, islama koji je otvoren za svijet i za sve vjere, tradicije i narode. I da kažem potpuno otvoreno, trideset godina našeg života mi nikada nismo prešučivali ekstremne ideje niti ih odobravali, svakog ko je sklon ekstremizmu mi ćemo ga uništiti još danas.

Tokom jedne godine obišao je mnoge istočne i zapadne zemlje noseći sa sobom i promovišući umjereni diskurs kojim se suprotstavio najezdi ekstremizma. Tako Liga muslimanskog svijeta postaje bitna i važna organizacija na međunarodnim skupovima i konferencijama. U srcu Vatikana bio je prvi generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta koji je posjetio papu krunišući dugogodišnje napore između islamskih učenjaka i Vatikana. Inicirao je mnogobrojne aktivnosti s ciljem suzbijanja ekstremizma i islamofobije koja je usmjerena protiv muslimana u Europi i svijetu.

Ovi susreti, dakle, doprinose razumijevanju drugog, a razumijevanje drugog doprinosi bliskosti, a putem toga dolazimo do međusobnog zbližavanja civilizacija na obostranu korist.

Iz Njujorka pred predstavnicima naroda imao je značajnu ulogu u međucivilizacijskoj komunikaciji između islamskog svijeta i

Sjedinjenih Američkih Država, gdje se okupilo više od 450 islamskih učenjaka i uglednika iz cijelog svijeta.

U Japanu, na skupu predstavnika religija i drevnih kultura El-Isa je bio predstavnik islamskog svijeta na najvećoj konferenciji o vjerama. Ta konferencija je trasirala budućnost međureligijskog dijaloga na ovom području na kome Liga prije nije bila aktivna.

Utjecajni centri u svijetu moraju se suprostaviti ovoj mržnji, jer je ona uzrokovala brojne tragedije i potpirila ratove. Od nje su korist imali samo terorizam i ekstremizam, jer je ona, na žalost, potvrdila njihove teorije. Terorizam opstoji na mržnji, mržnji prema drugome. Kaže: Taj drugi mene mrzi i bori se protiv mene. Kad ovo postane stvarnost, potvrdi teorije terorizma. Protiv toga moramo ustati potpuno odlučno i snažno.

El-Isa je uspio stišati prepirku koja se desila između islamskih mezheba nakon konferencije u Groznom. Bio je u posjeti Čečeniji nakon dešavanja prepirki, a s namjerom izmirenja i ujedinjenja stavova, što se uistinu i desilo.

Tokom ove godine El-Isa je uspio privoliti neke europske vlasti, u srcu eurospkog parlamenta, i pokrenuti programe savjetovanja ekstremno nastrojenih zatvorenika unutar tih zatvora.

El-Isa je kazao da je slabljenje propagande islamofobije garant umanjenja netrpeljivosti na tlu Staroga kontinenta.

Kada ne radimo na pojašnjavanju stvarnih značenja vjerskih tekstova, koristi ih ekstremno nastrojena osoba zavodeći našu omladinu, šteteći i našoj vjeri. Džihad nikada nije bio sredstvo nametanja islama silom, da je tako našli bismo kontradiktornost u islamu. Islam nalaže da ”Nema prisile u vjeru.” Pa kako onda da se borim i da ljude primoravam da ulaze u islam, a islam kaže da ”Nema prisile u vjeru.” Je li to Kur'an kontradiktoran? Džihad je uspostavljen s ciljem odbrane i zaštite od uznemiravanja muslimana. Čitajte istoriju islama, čitajte životopis Vjerovjesnika, a. s., naći ćete da je borba bila u slučajevima otklanjanja uznemiravanja i nepravde koja je bila usmjerena protiv islama.

El-Isa je ove godine omasovio aktivnosti Lige muslimanskog svijeta od kojih su koristi imali milioni muslimana diljem svijeta. Poradio je na unaprjeđenju Centra za intelektualni rat i to u sklopu islamske koalicije. Učinio ga je centrom koji doprinosi podizanju svijesti i intelektualnom uzdizanju.

El-Isa je imenovan za nadzornika Centra za svjetski mir u Maleziji i to nakon njegovih zapaženih napora. Tokom ove godine je počašćen nagradama čelnika država i univerziteta, a neki nagovještavaju kako bi mogao biti nominovan i za druge islamske nagrade.

Malik Ruki, mbc – Rijad

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/