Saznajte šta su vijećnici pitali na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Odlučili smo nakon svake sjednice Općinskog vijeća na portal Bugojno Danas objavljivati vijećnička pitanja tako da građani Bugojna budu upoznati sa zahtjevima vijećnika prema načelniku i službama Općine. Na današnjoj sjednici samo 3 vijećnika su uputila vijećnička pitanja jer drugih problema u gradu “nemamo”.

Admir Škandro: 

  • Pitanje koje postavljam od prve sjednice ovog mandata: Tražim da mi stručna služba Općinskog vijeća i načelnika dostavi Izvod iz matične evidencije uposlenih u Općini Bugojno odnosno za svakog uposlenog sljedeće podatke: ime, prezime, služba, radno mjesto, radni status, evidenciju osoba angažovanih po osnovu ugovora o djelu, tačnije opis poslova zbog kojih su angažovani, spisak osoba koji su trenutno angažovani kao pripravnici u okviru konkursa za prijem pripravnika po kome su primljeni.
  • Pitanje upućeno Općinskom načelniku i službi za finansije i inspekcijski nadzor, kada će se Općinskom vijeću dostaviti izvještaj o izvršenju budžeta Općine Bugojno za 2015. godinu
  • Inicijativa: Moramo naći sistemsko riješenje kako održavati spomen obilježja na području lokalne zajednice Bugojno o kojima niko ne vodi računa.

Viktor Dundović: 

  • Tražim u pijanoj formi kriterije subvencija za poticaje razvoja poduzetništva i obrta iz budžeta šifra 01/041
  • Tražim također kriterije subvencija za zapošljavanje mladih i poduzetništva mladih šifra 01/041

Vedrana Kisić:

  • Prvoj vijećničko pitanje upućujem službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, kada će biti pokrenuta konkursna procedura u vezi pripravnika i volontera na području našeg grada sa VSS, veliki broj naših sugrađana sa VSS je na evidenciji biroa za zapošljavanje.
  • Drugo pitanje upućujem službi za stambeno komunalne poslove, u ulici Kulina bana kod Radićeve apoteke već više od dva mjeseca kocke sa trotoara su podignute nakon što su radnici iz vodovoda i kanalizacije otklanjali kvar, to otežava prolazak pješaka koji su često prinuđeni hodati ulicom kojom prolaze motorna vozila.
http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/