SDA Bugojno jedva izglasala Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JKUP „Čistoća“ d.o.o. Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Na današnjoj 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Bugojno našle su se 4 tačke dnevnog reda, ali je načelnik Hasan Ajkunić prije usvajanja dnevnog reda, povukao 3. tačku dnevnog reda, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Opća bolnica Bugojno Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, jer prvo treba usvojiti odluku pa onda ići sa osnivačkim pravima.

Nakon tačke vijećnička pitanja koja nije trajala ni 30 minuta gdje su samo tri vijećnika postavila pitanja Admir Škandro, Viktor Dundović i Vedrana Kisić, pristupilo se drugoj tački dnevnog reda a to je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JKUP „Čistoća“ d.o.o. Bugojno Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice.

Armin Kurbegović je predložio da ubuduće javna preduzeća prilikom donošenja prijedloga statuta prvo notarski odrade statut i onda podnesu prijedlog gdje nećemo imati nikakvih problema.

Viktor Dunković je naveo da bi bilo dobro za ubuduće od svih javnih preduzeća i ustanova koji traže izmjene i dopune statuta i pravilnika da neko iz tih pravnih službi bude prisutan ovdje i da nam iz prve ruke može dati odgovore na naša pitanja.

Nakon burne rasprave Admir Škandro je istakao kako ništa nije uredu sa tom tačkom dnevnog reda i da se vrati predlagaču na doradu kako bi nam u što skorijem vremenu dostavio kompletan statut.

Predsjedavajući Igor Vrljić je dao tačku na glasanje koja je usvojena presudnim 13. glasom Mustafe Ugarka na kojeg se vršio pritisak što gledaoci neće imati priliku vidjeti na snimku RTV Bugojna. ZA je bilo svih 11 vijećnika SDA i 2 glasa vijećnika Nezavisne liste, Samira Šečića i Mustafe Ugarka, suzdržanih je bilo 7 (SBB, HDZ, i jedan vijećnik DF-a), a 5 vijećnika je bilo protiv (SDP i jedan vijećnik DF-a).

Tako je usvojena sporna tačka dnevnog reda sa natpolovičnom većinom od 13 glasova. Da li će se stranačka većina u Općinskom vijeću promijeniti, ostaje da se vidi u narednom periodu.

Bugojno-danas.info

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/