Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Čaušlije

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Čaušlije iz Općine Bugojno da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Bugojnu. Javnom objavom Općinskog suda u Bugojnu je dana 29.1.2019. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovim prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 30.3.2019. godine.

Prijave se mogu izvršiti u zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Bugojnu na adresi 307. Motorizovane brigade br. 92, svakim radnim danom od 08:30 do 14:00 sati.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskoj općini Čaušlije iz Općine Bugojno čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o