OO SDP BiH Bugojno: Višemjesečni nerad Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Klub vijećnika SDP-a Bugojno u Općinskom vijeću je ogorčen činjenicom da još od 15. maja ove godine nije održana niti jedna sjednica Općinskog vijeća. Očito da vladajuća većina sa predsjedavajućim Općinskog vijeća i načelnikom Općine smatra da u Bugojnu nema nikakvih gorućih problema, iako smo svakodnevno svjedoci da ih itekako ima, te da mnogi segmenti ne funkcionišu kako bi trebali.

Iako je već osmi mjesec tekuće godine na izmaku, Program rada Općinskog vijeća Bugojno za 2017. godinu realizovan je tek 12,50%, odnosno od planiranih 104 aktivnosti, OV je razmatralo tek njih 13, i to uglavnom aktivnosti koje se podrazumijevaju u redovnom radu OV.

O neradu Općinskog vijeća dovoljno govori činjenica da još uvijek nije prezentiran Izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu.

Na taj način nastavlja se stara praksa nedostavljanja finansijskih pokazatelja o radu općine, jer dobro znamo da ni izvještaj za 2015. godinu nikada nije bio na dnevnom redu.

Pored toga što Općinsko vijeće i javnost već dvije godine nemaju uvida u trošenje javnih sredstava kojima upravlja načelnik općine, indikativno je i to da već četiri godine niko nema uvida u rad i poslovanje javnih preduzeća i ustanova naše općine, jer isti nikome ne podnose izvještaje.

Apsurdno je i da je nova akademska godina na pragu, a da Općinsko vijeće još uvijek nije donijelo odluku o dodjeli stipendija za proteklu godinu. To dovoljno govori o podršci našim studentima, mladim ljudima, u koje se načelnik zaklinje.

Pored ovoga, Općinsko vijeće je već odavno trebalo razmatrati program poticaja poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu, ali očito postoje drugi prioriteti vladajuće većine i načelnika Općine.

Od svega gore navedenog vladajućoj većini u Općinskom vijeću važnije je zbrinjavanje njihovih stranačkih aktivista, tako da već duži vremenski period na platnom spisku općine imamo osobe koje su bez ikakvog konkursa i kriterija uposlene u Razvojnu agenciju Bugojno, iako Općinsko vijeće nikada nije donijelo odluku o osnivanju pomenute agencije.

Također, važnije od održavanja sjednica Općinskog vijeća ispadaju teferiči, koride i koncerti koje načelnik rado sponzoriše, zarad vlastitih interesa, od kojih je jedan, zasigurno, skretanje pažnje sa sve brojnijih nagomilanih problema u lokalnoj zajednici.
Klub vijećnika SDP-a se nada u skorije vrijeme da će biti održana sjednica Općinskog vijeća, i da će neko objasniti zašto smo imali ovoliku pauzu od preko 100 dana. Ne zaboravimo, u Općinsko vijeće smo izabrani glasovima naših građana, koji očekuju da opravdamo njihovo povjerenje.

OO SDP BiH Bugojno

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/