Obavijest o isključenju električne energije za UTORAK (02.08.2016.)

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/bingoosmica/

Obavještavaju se kupci električne energije Poslovne jedinice Bugojno da će dana
02.08.2016 godine (UTORAK) doći do prekida u napajanju električnom energijom u
vemenskom periodu od 07:40 do 08:00 h i 15:00 do 15:20 potrošača koji se napajaju sa DV 20
kV Donji Vakuf I a to su sljedeće TS: Škola Čipuljić,Gradina,Miličevići,Pilana-
Jusić,Kotezi,Milanovići,Lubovo,Gornji Kopčić,Radića Kuće,Kopčić 2,Kopčić 3-Pilana,Kopčić 1-
Cesta,Kopčić-Lav-električne energije neće imati u vremenu od 12:00 do 15:00 TS: Škola
Čipuljić,Gradina,Miličevići zbog radova na reviziji postrojenja u TS 110/20/10 kV Čipuljić

te od 07:40 do 08:00 h i 15:00 do 15:20 potrošača koji se napajaju sa DV 20
kV Donji Vakuf 2 a to su sljedeće TS:Gornje Karadže,Donje Karadže,Udurlije,Rosulje l,Gornje
Rosulje,Rosulje2,Boganovci,Gomji Boganovci,Drvetine,Ceribašići, Vejići,Servani,Podripci,Pirići,
Rovna l,Rovna 2,Rostovo Motel,GSM Eronet-Rostovo,Rostovo 2 zbog radova na reviziji
postrojenja u TS 110/20/10 kv Čipuljić

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/