Nakon 4 mjeseca zakazana 6. redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

P O Z I V

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine Općine
Bugojno“, broj: 1/08),

s a z i v a m

VI (šestu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 19.09.2017. godine (utorak) u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja
2. Informacija o aktivnostima Izborne komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine
Bugojno
Izvjestilac: predsjednica Izborne komisije
3. Izvještaj o realizaciji poticaja za 2016. godinu na osnovu Programa novčanih poticaja za unapređenje
poljoprivredne proizvodnje općine Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
4. Prijedlog Programa poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Bugojno za 2017.
godinu
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
5. Prijedlog Odluke o osnivanju Agencije za lokalni razvoj Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
5.1 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o promjeni oblika Javnog preduzeća za stambeno- komunalne djelatnosti i lokalne puteve, sa potpunom odgovornošću, Bugojno
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno
Izvjestilac za tačke 5.1 i 6.: pomoćnica načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice
7. Informacija o stanju prostorno-planske dokumentacije Općine Bugojno
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i
imovinsko-pravne poslove
8. Informacija o Poslovnoj zoni Bugojno 2
9. Razmatranje Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti SBK/KSB za period 2016.-2020. godina
Izvjestilac za tačke 8. i 9.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Vrljić

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/