Načelnik Hasan Ajkunić: Čestitka povodom Međunarodnog Dana osoba sa invaliditetom

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezadom_-2/

Svim osobama s invaliditetom u općini Bugojno i cijeloj Bosni i Hercegovini čestitam 03. Decembar-Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom.

Danas, 03. decembra kada se obilježava Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom želio bih iskazati svoju podršku svim osobama s invaliditetom koje nažalost i danas često nailaze na prepreke u ostvarivanju svojih prava, kako materijalnih, tako i onih u društvenoj sferi.

Želim da znate kako imate moju punu podršku u svemu što radite, i da sam i dalje spreman zajedno sa vama učestvovati u vašim naporima podizanja nivoa društvene svijesti o potrebi borbe protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom u svim područjima života, i razbijanju svih zabluda i shvatanja o invalidima kao nekorisnim bićima i njihovoj nesposobnosti da se uključuju u tokove ukupnog društvenog razvoja.

U ovim nastojanjima prioritete treba dati potpunijoj i sveobuhvatnijoj pomoć djeci i omladini s invaliditetom na putu njihove uspješnije integracije u otvoreno društvo.

Obilježavanje ovako značajnog dana za osobe sa invaliditetom ni u kojem slučaju ne smije biti a da se ne istakne veliki doprinos invalidnih osoba u ukupnom razvoju BiH, kako kroz njihovo aktivno učešće u njenoj izgradnji, tako i njihov snažan doprinos u promociji BiH širom svijeta kroz izvanredne sportske rezultate i kulturna zbivanja.

Na kraju koristim priliku da još jednom svim osobama sa invaliditetom čestitam 03. decembar – MeĎunarodni Dan osoba sa invaliditetom sa željom i nadom da će i cijela naša zajednica svojim većim zalaganjem i angažmanom doprinijeti poboljšanju vašeg ukupnog položaja, a sve u skladu s Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom UN-a, te da ćemo uspjeti omogućiti invalidnim osobama jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravnopravno sudjelovanje u društvenom životu.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

Hasan Ajkunić, prof.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/