KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2015/2016. godini

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA BUGOJNO Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu Broj: 04-38-00949/3-16 Bugojno:29.03.2016.godine

«Obavještavaju se studenti koji imaju stalno mjesto boravka na području općine Bugojno, da je općinski načelnik raspisao Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2015/16. godini. Konkurs je u cjelosti objavljen na oglasnoj ploči koja se nalazi u Centru za usluge građanima Općine Bugojno, na web stranici Općine Bugojno:  www.opcina-bugojno.ba

Za akademsku 2015/2016. godinu dodjeljuje se 250 stipendija u iznosu od 1000.oo KM, a broj stipendija koje će se dodjeljivati po kategorijama studenata je slijedeći:

Kategorija 1: svi učenici generacije školske 2013/2014.godine ako su nastavili redovni studij ……………………………………………… 12 stipendija

Kategorija 2: studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom (prosječna ocjena u prethodnim godinama studija je iznad 8,5 odnosno 4,25) ….…………………………………….. 15 stipendija

Kategorija 3: studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez oba roditelja i djeca korisnici stalne socijalne pomoći) …………….. 10 stipendija

Kategorija 4: djeca sa posebnim potrebama (invaliditeta 60% i više)…………… 10 stipendija

Kategorija 5: redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni jednom od prethodnih kategorija ………………………………. 158 stipendija i to:

I godina ………….. 32 stipendije,

II godina …………………… 42 stipendije,

III godina …………… 37 stipendija,

IV godina ………………..… 32 stipendije,

V godina ………….. 12 stipendija,

VI godina ………………..… 3 stipendije.

Kategorija 6: djeca šehida i poginulih boraca, RVI i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja …………………………………………….. 45 stipendija (20 stipendija za djecu šehida i poginulih boraca, 20 stipendija za djecu RVI i 5 stipendija za djecu dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja).

Na šalteru «Informacije» Centra za usluge građanima, web stranici Općine Bugojno, portalu „Bug.ba“, portalu „JP RTV Bugojno“ i portalu „Bugojno danas“ studenti mogu dobiti: obrazac šta je sve potrebno od dokumenata priložiti, obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije, «Obrazac za stipendiju», obrazac Izjave da student ne prima stipendiju od drugog organa/institucije i obrazac Izjave o imovinskom stanju. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja (31.03.2016.godine).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se lično u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija”.

Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Bugojno – Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu (soba 102 i 103) ili na šalteru “Informacije” Centra za usluge građanima.”

 

Pomoćnik načelnika
Sead Karahodžić

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o