KO SDP BiH SBK/KSB: Mogućnost nabavke CT uređaja za jednu od bolnica u vrbaskoj regiji (Bugojno ili Jajce)

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezaljeto/

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

U utorak, 31.01.2017. godine, održana je 20.redovna sjednica Skupštine SBK/KSB. Na prijedlog Administrativne  komisije Skupštine SBK/KSB sa Dnevnog reda Skupštine povučena je tačka Dnevnog reda: „Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima uprave SBK/KSB“.

SDP BiH podsjeća javnost  da je na 19. sjednici Skupštine SBK/KSB usvojen Budžet kantona, u kojem su prepoznata sredstva za takve namjene. Podsjećamo građane našeg kantona da takav Budžet nisu podržali zastupnici  SDP BiH SBK/KSB. Prijedlozi bilo kojih Radnih tijela Skupštine SBK/KSB o povećanju paušala ili bilo kojih drugih naknada, neće dobiti podršku zastupnika SDP BiH SBK/KSB.

Tačka Dnevnog reda „Prijedlog Zakona  o pravobranilaštvu“ je odgođena, nakon što su završene sve zakonske procedure vezane za ovu tačku, poslije mišljenja skupštinskih Radnih tijela, rasprave zastupnika na sjednici Skupštine, Vlada kantona se trebala izjasniti o amandmanima na ovaj zakon. Stav Vlade SBK/KSB je bio da se odgodi rasprava o ovom zakonu.

Naravno, skupštinska većina je izglasala ovakav zahtjev Vlade SBK/KSB. Mi u SDP BiH znamo da, kada se odgađaju rasprave  o zakonima, takvi zakoni godinama više ne dolaze na dnevni red. Činjenica je da, kada se pojave bilo koja složenija pitanja u Vladi SBK/KSB, koju čine ministri iz SDA i HDZ, ona se ne rješavaju. Pitamo Vladu SBK/KSB šta je sa Zakonom o školskom zavodu ili šta je sa Odlukom o osnivanju lovišta na području SBK/KSB?!

Zastupnici SDP BiH SBK/KSB su podržali Odluku o davanju saglasnosti za nabavku medicinske opreme i davanju saglasnosti za uredno izvršenje ugovora. Smatramo da nabavkom dva CT uređaja i digitalnog RTG aparata stvaramo uslove za bolju dijagnostiku naših građana. U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština SBK/KSB je usvojila zaključak našeg zastupnika Senada Selimovića, da se razmotri mogućnost nabavke CT uređaja za jednu od bolnica u vrbaskoj regiji (Bugojno ili Jajce).

 

ODNOSI S JAVNOŠĆU  KO SDP BiH SBK/KSB

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o