JU Dom zdravlja Bugojno: Plan nabavki za 2016. godinu u vrijednosti 1.169.000 KM

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14), Pravilnika o javnim nabavkama i člana 32 Statuta JU Dom zdravlja Bugojno, Upravni odbor JU Dom zdravlja Bugojno, donosi

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

Član 1

Donosi se Plan nabavki JU Dom zdravlja Bugojno za 2016. godinu. Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke i okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

Član 2

U toku godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki. Sve nabavke će se vršiti u skladu sa likvidnim sredstvima a prema prioritetima koje određuje ugovorni organ.

Član 3

Za 2016. godinu utvrđuje se slijedeći Plan nabavke roba, usluga i radova:

Izvor: domzdravlja.bugojno.org

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/