I to je po zakonu: Kriminalci mogu biti direktori u BiH

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Čak i ako nisu odslužili kaznu, ali imaju pravosnažnu presudu, takve osobe mogu konkurisati i biti imenovane na državne poslove, dužnosti ili aktivnosti

Zakoni u BiH kažu da svaki kriminalac koji je pravosnažno osuđen i koji je odslužio dosuđenu kaznu može konkurisati i biti imenovan za direktora bilo koje državne agencije, pa čak i Agencije za državnu službu BiH koja provodi takve konkurse.

Osim ako sud u presudi izričito navede mjere zabrane. Uz to, niko mu ne smije tražiti potvrdu o (ne)kažnjavanju. Od njih niko ne smije tražiti niti uvjerenje da su zdravstveno sposobni i uopće nije važno je li u pitanju razina BiH, entiteta, kantona ili Brčko distrikta BiH.

MN: Zakonska zaštita

 Posljednji primjer je visoki dužnosnik HDZ-a Josip Merdžo, pravosnažno osuđen na godinu za krivično djelo “zloupotrebe položaja i ovlasti” dok je bio premijer HNK, kojeg je Vijeće ministara BiH imenovalo za v. d. direktora Instituta za intelektualno vlasništvo BiH sa sjedištem u Mostaru, funkciju koja valjda po političko-etničkom ključu “pripada” njegovoj stranci.

On se uz to može prijaviti i na konkurs za ovu poziciju koji se očekuje i biti izabran i imenovan na mjesto direktora, budući da je u mostarskom zatvoru poluotvorenog tipa “Ćelovina” odslužio dio kazne, a za ostatak ga je tadašnja predsjednica FBiH Borjana Krišto (HDZ BiH) pomilovala.

Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH koja provodi konkurse, kazao je za Faktor kako se “na svaku funkciju u državnoj službi može imenovati osoba koja je odslužila kaznu”. Od nje se samo traži uvjerenje da se “u ovom trenutku” protiv njega ne vodi krivični postupak. Akšamija naglašava da su zakoni takvi da se, štoviše, na neku funkciju može imenovati osoba koja ima neodsluženu kaznu, ali ima zatvoren krivični postupak.

-Samo za određeni broj funkcija provodi se sigurnosna provjera, posebnim načinom koji nema veze sa našom agencijom i za slučajeve kad je riječ o pristupima tajnim ili vrlo tajnim podacima – pojasnio je Akšamija i naglasio da je to stvar Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA).

Kao za psovanje Tita

U BiH je čak zabranjeno i da se od osobe koja konkuriše za neku poziciju traži uvjerenje o nekažnjavanju kao i potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, a neke institucije su morale platiti hiljade maraka kazni jer su ih tražili.

Akšamija je naglasio da bi sud, ako za nekog smatraju da ne bi trebao vršiti neke od “poslova, zvanja, dužnosti ili aktivnosti”, u presudi naveo ili bi trebao navesti da neka osoba zbog tog krivičnog djela ne bi smjela obavljati neku dužnost.

-Zloupotreba službenog položaja ili, recimo, nesavjestan rad u službi, nekoruptivno je krivično djelo i mnogo se manje kažnjava. Kazne su obično po nekoliko mjeseci zatvora, koliko se prije rata dobijalo za psovanje Tita. Koruptivno djelo se kažnjava do deset godina zatvora i tad se izriču takve mjere zabrane – pojasnio je Akšamija.

(P. Zvijerac/Faktor.ba)

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/