HKD Napredak Podružnica Bugojno: Zgradi Hrvatskog doma ćemo vratiti ponovni sjaj

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Budući da se u posljednjih nekoliko godina u javnosti konstantno šire neistine i raznorazne objede na račun rada Upravnog odbora HKD Napredak Podružnice Bugojno glede rada iznajmljenog poslovnog prostora (u ovom slučaju kafića) u prizemlju Hrvatskog doma, a koje su posebice eskalirale posljednjih mjeseci, želimo ovim informirati javnost Bugojna, kako bi se saznala istina o pravom i činjeničnom stanju.

Želimo prije svega napomenuti da dosad nismo reagirali javno, jer smo čekali okončanje sudskog procesa i vraćanja u posjed poslovnog prostora. Kako je poslovni prostor u prizemlju Hrvatskog doma nakon skoro dvoipolgodišnjeg sudskog procesa tek 24.04.2017. konačno vraćen u ponovni posjed HKD Napretku Podružnici Bugojno, Upravni odbor podružnice je na svojoj sjednici 25.04.2017. donio odluku da se o svim proteklim događanjima upozna bugojanska javnost, s ciljem da se skine ljaga sa imena HKD Napredak kako se ovakvi nemili postupci pojedinaca ne bi ubuduće ponovili.

Temeljem    Ugovora   o   zakupu   poslovnih    prostora   od   08.05.2014.   Udruzi   HRVATSKO

VIJEĆE OBRANE-VOLONTERI, koju zastupa Zlatko Dugandžić (zvani Đemo), iznajmljeni su prostori:

  1. ugostiteljski poslovni prostor u prizemlju zgrade Hrvatskog doma (60 m2) i terase ispred Hrvatskog doma) za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i
  2. uredski prostor u aneksu Hrvatskog doma (94,85 m2)

Najam je započeo sa 01.04.2014. uz ugovorenu najamninu od 1000,- KM (s tim da se iznos od 500.-KM uplaćuje mjesečno u kontinuitetu, a iznos od 500.-KM se priznaje za vrijednost ulaganja u građevinsko-obrtničke radove u aneksu.)

Budući da su zakupoprimci HVO-Volonteri već na samom početku izbjegavali plaćanje ugovorenog najma (u međuvremenu je plaćena samo jedna najamnina od 500.-KM), pokušali smo prvo pismenim opomenama, a potom usmenim posredovanjem usuglasiti sporazumno plaćanje ugovornih obveza. Čak smo se u studenom 2014. obratili službenim dopisom i Federalnom ministarstvu obrane u Sarajevu, jer je Zlatko Dugandžić uposlenik ministarstva, računajući da ćemo bar tim putem uspjeti zaštiti svoje interese. Međutim nikad nismo dobili nikakav odgovor od Federalnog ministarstva obrane. Intervenirali smo i kod općinskih vlasti i kod policije. Pošto su svi naši napori bili uzaludni i ništa od poduzetoga nije polučilo uspjeha, bili smo primorani raskinuti ugovor o zakupu, što smo i učinili 16.01.2015.

Nakon isteka otkaznog roka od mjesec danaHVO-Volonteri su ignorirali raskid ugovora o zakupu, te i dalje bespravno i nezakonito nastavili sa radom ugostiteljskog objekta, narušavajući pritom sustavno dignitet i institucije i zgrade u kojoj se prostor nalazi.

Jedininačin rješavanja ovog problema a u cilju sprečavanja daljeg devastiranja poslovnih prostorija, je bio, zaštitu naših interesa potražiti sudskim putem, što smo i učinili 02.11.2015. podnoseći tužbu kod Općinskog suda u Bugojnu.

Tijekom sudskog postupka bili smo primorani redovito plaćati i sudske troškove i troškove odvjetnika. A da se sudski proces ne bi obustavio, bili smo također prisiljeni nakon dvije neuspjele javne licitacije, prihvatiti da na ime otpisa ukupnog duga od 10.001,00 KM budeuračunat i iznos od 4.490,00KM, koji je utvrdio sudski izvršitelj 03.06.2016. popisujući zatečenu pokretnu imovinu tuženika HVO-Volontera u poslovnom prostoru.

Napominjemo da je od 17.05.2016. u poslovnom prostoru isključena električna energija zbog tromjesečnog dugovanja računa za struju HVO-Volontera u iznosu od 1.059,47 KM.

Zbog tog dugovanja je protiv nas, kao vlasnika objekta, podignuta tužba od strane Elektrodistribucije Bugojno, te smo prisiljeni platiti i ta dugovanja i nove sudske troškove.

Dana 01.09.2016. je u našu korist donesena presuda br. 46 0 P 064775 15 P Općinskog suda u Bugojnu, kojom se tuženi HVO-Volonteri obvezuju da HKD Napretku predaju u posjed ugostiteljski prostor, koji su nezakonito držali u svom posjedu i da izmire sva dugovanja temeljem optužnice u iznosu od 6.000,00 KM za zakonskom zateznom kamatom, te nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu od 1.080,00 KM.

Presuda je postala pravomoćna tek 05.12.2016.

Međutim ni s tim se ništa nije promijenilo: niti nam je vraćen poslovni prostor u posjed, niti su izmireni troškove parničnog postupka od strane tuženika. U međuvremenu su tuženi HVO-Volonteri na čelu sa svojim predsjednikom Zlatkom Dugandžićem naočigled svih rasprodavali i uništavali preostalu imovinu poslovnog prostora. Dva puta smo prijavljivali i krađu imovine izvan poslovnog prostora u Policijskoj postaji u Bugojnu. Kako bismo zaštitili ostalu imovinu i spriječili daljnju devastaciju zgrade, bili smo primorani dva puta mijenjati kompletne brave u ostatku zgrade Hrvatskog doma. Međutim sve je bilo uzaludno.

Bespomoćno i do temelja poniženi svjedočilismo nemoći institucija, naspram moći pojedinaca. Poslovni prostor je zjapio prazan i uništen na očigled cijelog građanstva, izložen ruglu i podsmijehu zlobnika.

Uz veliki napor smo konačno 24.04.2017. ušli u posjed poslovnog prostora i uredskih prostorija aneksa. Sažaljenjem moramo konstatirati, da je odstrane suda odbijeno da se primopredaja izvrši uz nazočnost sudskog izvršitelja.

A ono što smo zatekli u poslovnom prostoru nadilazi sve civilizacijske norme ponašanja: vidno devastirani prostor, od popisane imovine nije bilo ni traga, uništene i razbijene sanitarije, počupana rasvjetna tijela, uništen i polomljen preostali namještaj i gomila otpadai smeća. Očit primjer vandalizma i huliganstva najgore vrste!

Da, poštovani Bugojanci, to su djela onih koji se kriju iza kratice HVO, koji svojim ponašanjem kaljaju i blate svojim časni naziv VOLONTERI, djela onoga koji se «kiti» odorom hrvatskog časnika oružanih snaga BiH. To su djela onih koji su se usudili od zgrade Hrvatskog doma učiniti ruglo, zgrade koja je od 1925. ponosno prkosila i izdržavala sva ratna stradanja i rušenja, obnovljena s mukom i donacijama dobročinitelja i evo skoro jedno stoljeće resi centar Bugojna. E neka je na sramotu svih koji su imali prste u ovom vandalizmu, onih koji su ga protežirali kao «pravog predstavnika Hrvata», onih koji su za jedno piće bili spremni prodati i Hrvatski dom i njegovu imovinu i svih onih koji su dopustili da im ta ološ bude uzorom.

Sa žaljenjem također konstatiramo da je Upravni odbor HKD Napredak Bugojno bio sam u ovoj borbi protiv interesa nekolicine prevaranata i vandala!

Nama iz Upravnog odbora HKD Napredak Podružnice Bugojno ostaje gorka pilula, koju trebamo progutati, a uza sve i ozbiljna spoznaja da smo opet pred novom obnovom i ogromnim zadatkom kako podmiriti sva dugovanja koju su nam ovi tzv. volonteri na čelu sa svojim «časnikom» ostavili:

Prije svega tu je nenadoknadivi gubitak zbog zatvorenog poslovnog prostora, ogroman financijski gubitak zbog najamnine (preko 12.000,00 KM), zatim sudski troškovi, troškovi odvjetnika (preko 2.500,00 KM), dugovanja za struju ((1.159,00 KM) i komunalne naknade (648,00KM)) što ukupno iznosi oko 17.000, 00 KM.

U najvećoj nadi da nas više nikad neće zadesiti ovakvo nešto, ostajemo u obvezi i obećanju da ćemo zgradi Hrvatskog doma vratiti ponovni sjaj, obnoviti poslovni prostor i učiniti omiljenim sastajalištem svih dobronamjernih ljudi, koji su oduvijek znali cijeniti dignitet i stoljetni ugled ove institucije i time nastaviti našu zadaću promicanja vrednota, običaja i kulture hrvatskog puka Bugojna za opće dobro.

Napredak je bio i ostao svjetlo u tami, čije vrednote baštinimo od naših očeva, djedova i pradjedova. Napredak je NAŠ, i TVOJ i MOJ, dobri čovječe! I svi zajedno imamo trajnu obvezu sačuvati tu svetinju i njegovati Napretkovo poslanje širenja kulture, dobročinstava, čovjekoljublja i tolerancije među ljudima.

S poštovanjem

Upravni odbor

HKD Napredak Podružnica Bugojno

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/