Genocid u Prijedoru

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Genocid kao najteži oblik zločina protiv čovječnosti sastoji se od niz radnji u cilju potpunog ili djelomičnog istribljenja jedne ciljne grupe. Počinjeni genocid odnosno holokaust nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu prema preduzetim radnjama usmjerenim za izvršenja gencida (postojanje vojnog i političkog elmenta, odnosno actus reus i mens rea )uključivao je i označavanje Jevreja kao ciljne grupe koja se morala uništiti. U cilju što lakšeg određivanja ciljne grupe, nacisti su Jevreje označavali raznim sredstvima, stavljanjem raznih simbola na njihovu odjeću i imovinu, kako bi se moglo raspoznati da se radi o pripadniku jevrejskog naroda.   

Metode koje su korištene prilikom holokausta nad Jevrejima, vojni, policijski i politički tzv. Republike Srpske je primjenio u potpunosti prema Bošnjacima i Hrvatima Prijedora. Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru je naređeno da svoje domove obilježe bijelim zastavama ili čaršafima, te da prilikom kretanja na javnim mjestima na rukavima nose bijele trake.  

Analizirajući elemente genocida, sadržane u međunarodnim propisima, ali i domaćem pozitivnom pravu Bosne i Hercegovine, jasno se može vidjeti namjera vojnog i političkog rukovodstva grada Prijedora, da sa tog područja trajno istrijebi Bošnjake, posebno imajući u vidu da su u Prijedoru Bošnjaci predstavljali relativnu većinu oko 43% od ukupnog stanovništva, 6% su činili Hrvati, dok su Srbi predstavljali 42 % stanovništva. Preko 60 masovnih grobnica nalazi se na području Prijedora, a masovna grobnica Tomašica predstavlja najveću masovnu grobnicu nakon 2. svjetskog rata, iz koje je do sada ekshumirano preko 435 žrtava. Radnje koje su preduzimane nad nesrpskim stanovništvom u potpunosti oslikavaju radnje koje su sadržane u Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (ubistvo članova grupe, teške povrede fizičkog ili mentalnog integriteta članova grupe, namjerno podvrgavanje grupe takvim životnim uslovima koji treba da dovedu do njenog potpunog ili djelomičnog fizičkog uništenja, mjere usmjerene ka sprječavanju rađanja u okviru grupe, prinudno premještanje djece iz jedne grupe u drugu). Na osnovu radnji koje su izvršene prema bošnjačkom i hrvatskom stanovništvu, postavlja se pitanje da li je kod vojnog i političkog rukovodstva grada Prijedora postojala namjera za izvršenje genocida, tzv. subjektivni element genocida-mens rea (genocidna namjera). Kako se kod genocida traži postojanje direktnog umišljaja ili dolus specialis, iz naredbi rukovodećeg kadra grada Prijedora vidi se postojanje plana za izvršenje genocida. 

Priznati da se desio genocid, etničko čišćenje, logori smrti, silovanja, predstavlja njihov prioritet u cilju svjetlije budućnosti ovog područja, jer institucionalno negiranje genocida je uvertira u nov genocid. 

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o