FOTO:Katastrofalni rezultati ispitivanja uzoraka rijeke Vesočnice i Vrbasa

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Na inicijativu SRD Bugojno (Sportskog ribolovnog društva Bugojno) izvršena je analiza rijeke Vesočnice i Vrbasa.

Analizom uzoraka vode rijeke Vesočnice i Vrbasa, uzetih dana 06.10.2015. godine od strane ribara uz nadzor kantonalnog vodnog inspektora SBK, utvrđene su povećane vrijednosti elektroprovodljivosti, TDS (ukupne rastvorene čvrste materije), petodnevne biološke potršnje kisika i hroma, na mjernim mjestima Vesočnica – ušće u Vrbas, Vrbas – nizvodno od ušća Vesočnice i Vesočnica – uzvodno od kanalizacionog ispusta, koje prelazi maximalno dozvoljene koncetracije za drugu klasu vodotoka prema: “Uredbi o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka, međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije” (“Službeni list SFRJ”, broj 6/78) – preuzete MDK vrijednosti za pH i BPK5, “Uredbi o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka” (“Službeni glasnik RS”, broj 44/01) – preuzete MDK vrijednosti za HPK, elektroprovodljivost i TDS i “Uredbi o opasnim i štetnim materijama u vodama” (“Službene novine F BiH”, broj 43/07) – preuzete MDK vrijednosti za sulfide i ukupni hrom.

U uzrocima otpadne vode D.d. za proizvodnju kože Bugojno izmejerene su izrazito povećane vrijednosti hemijske potrošnje kisika, petodnevne biološke potrošnje kisika, pH i sulfida, koje prelaze granične vrijednosti emisije prema “Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije” (“Službene novine Federacije BiH”, broj 04/12).

U uzorku otpadne vode preduzeća Donia Trade d.o.o. Bugojno izmjerene su izrazito povećane vrijednosti hemijske potrošnje kisika, petodnevne biološke potrošnje kisika, sulfida i ukupnog hroma, koje prelaze granične vrijednosti emisije prema “Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije” (“Službene novine Federacije BiH”, broj 04/12).

1 2 3 4 5 6 7

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/