Dom zdravlja Donji Vakuf raspisao konkurs za 3 radnika, stomatologija i radiologija

Konkurs je objavljen u Oslobođenju 17.03.2020. i važi 8 danas od dana objavljivanja.