CIK objavio imena 53 delegata izabrana u Dom naroda Parlamenta FBiH, iz Skupštine SBK 5 izabranih

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Skupština Srednjobosanskog kantona (SBK) izabrala je pet delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Iz Kluba Hrvata izabrani su Zdenka Džambas (HDZ BiH), lija Nakić (HDZ BiH) i Marko Saraf (HDZ BiH), iz Kluba Bošnjaka Elvedin Mušanović (SDA), te Ljubinka Atanasijević iz Kluba Srba (SDP BiH), dok izaslanik iz reda Ostalih nije izabran.

Za delegate u Domu naroda bilo je predloženo devet kandidacijskih lista, od čega po četiri iz klubova Hrvata i Bošnjaka, te jedan iz Kluba Srba u Skupštini, dok izaslanici iz reda Ostalih nisu predloženi.

Centralna izborna komisija BiH je donijela Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opći izbori 2018. godine. Mandati su dodijeljeni sljedećim delegatima:

a) Delegati iz reda bošnjačkog naroda: 

1. Jusić Hadis 2. Halilović Hajrudin 3. Ahmetović Senad 4. Skopljak Fahrudin 5. Alić Senad 6. Hadžić Dževad 7. Isak Ramo 8. Duvnjak Jasmin 9. Kapić Jasminko 10. Musić Nijaz 11. Mušanović Elvedin 12. Hajdarović Alisa 13. Marić Zvonko 14. Čampara Aljoša 15. Suljević Samir 16. Tufekčić Jasenko 17. Čeljo Senad

b) Delegati iz reda hrvatskog naroda: 

1. Šahinović Anel 2. Ilić Ilija 3. Krešić Boris 4. Tadić Ivo 5. Fejzić Edim 6. Saraf Marko 7. Džambas Zdenka  8. Nakić Ilija 9. Martinović Tomislav 10. Džeba Damir 11. Raguž Iva 12. Iličić Marija 13. Bešlić Zdravko 14. Mandić Tomislav 15. Marjanović Damir 16. Ivić Ivan 17. Šarac Stipan

c) Delegati iz reda srpskog naroda: 

1. Ilić Slađan 2. Vujović Žarko 3. Simić Mladen 4. Milović Daliborka 5. Atanasijević Ljubinka 6. Saradžić Vesna 7. Dujmović Zora 8. Viteškić Smiljana 9. Stojanović Igor 10. Radun Duško 11. Broćeta Goran 12. Damjanović Dragana 13. Tanović Velemir 14. Puzigaća Drago

d) Delegati iz reda Ostalih: 

1. Kantarević Rasim 2. Trepanić Mirela 3. Imširović Sandra 4. Srna Bajramović Segmedina 5. Handžić Vibor

Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda Ostalih bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon pravosnžnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 11.2.2019. godine.

Tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon provedbe procedure propisane članom 37. stav (3) Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 38/14,90/16, 8/17 i 91/18).

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opći izbori 2018. godine objavljena je danas u “Službenom glasniku BiH” i u skladu sa članom 1.3a Izbornog zakona BiH, mandat izabranim delegatima počinje teći od danas. Odluka sa pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom naroda Paralementa FBiH i na taj način su se stekli uslovi za konstituiranje Doma naroda PFBiH.

klix.ba

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o