Bugojno dobija rudnik i termoelektranu u vrijednosti 1,3 milijarde KM

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira u 2017. godini pokrenuti postupak izdavanja jamstava u iznosu do 2,125 milijardi KM za financiranje kandidiranih projekata iz Programa javnih investicija (PJI) Federacije Bosne i Hercegovine od 2017. do 2019.

Program javnih investicija

Također je planirano i pokretanje postupka ugovaranja kreditnih sredstava u iznosu do 101,3 milijuna maraka za financiranje kandidiranih projekata. U ovoj godini trebalo bi biti pokrenuto i ugovaranje kreditnih sredstava u iznosu do 100 milijuna maraka za financiranje kandidiranih projekata uvrštenih u usvojene županijske programe javnih investicija od 2017. do 2019. godine.

Sve to proizlazi iz Programa javnih investicija koji usvaja Vlada, a zapravo riječ je o trogodišnjem dokumentu koji sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima te onim planiranima za financiranje projekata iz proračuna, kredita, donacija i drugih izvora. Kako bi bio kandidiran u Program javnih investicija Federacije ili županija, uz kriterij kvalitete, projekt mora zadovoljiti i kriterij minimalne vrijednosti. Minimalna ukupna vrijednost projekta koji se kandidira u PJI Federacije je milijun KM.

PJI Federacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine sadrži podatke o ukupno 80 projekata. Vrijednost svih projekata je 12,909 milijardi KM, od čega se 9,135 milijardi maraka odnosi na 40 kandidiranih projekata i 3,774 milijardi KM na 40 projekata u provedbi. Planirano je kako će u iduće tri godine na projekte u provedbi biti utrošena ukupno 2,321 milijarda KM.

Najveća ukupna vrijednost projekata je u sektoru prometa i skladištenja – u ukupnom iznosu od 1,979 milijardi KM, od čega se na cestovni promet odnose 1,732 milijarde, a preostali iznos od 246 milijuna KM na željeznički promet.

Energetski sektor

Najveća ulaganja u razdoblju od 2017. do 2019. godine planirana su također u cestovnom prometu i iznose 1,251 milijardu te u sektoru proizvodnje i opskrbe energijom s planiranim ulaganjem od 704 milijuna KM. Među 40 kandidiranih projekata za iduće tri godine najvrjedniji su oni iz energetskoga sektora. Više od 1,5 milijardi KM vrijedan je projekt izgradnje novog bloka termoelektrane Tuzla, dok je po nešto više od milijardu maraka potrebno za izgradnju novog bloka u TE Kakanj i TE Banovići. I za novo postrojenje u Rudniku i TE Bugojno potrebne su 1,3 milijarde maraka, dok su u oblasti cestogradnje najvrjedniji projekti u trogodišnjem planu javnih investicija Federacije BiH dionica Mostar sjever – Mostar jug na koridoru Vc (554,8 milijuna KM), poddionica Tunel – Prenj na koridoru Vc (466,5 milijuna KM) i brza cesta Lašva – Nević Polje (425,6 milijuna KM).

vecernji.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/