Zakupite kućicu za WinterFest Bugojno koji počinje u nedjelju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – ZAKUP KUĆICA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE „WINTERFEST 2020”

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ugostiteljske objekte ili pravna lica, koja su potencijalni ponuđači hrane i pića, da se putem ovog konkursa prijave i zakupe svoju kućicu za prvi Winterfest!

I Kućice se daju u zakup na period od 26. Januara 2020. do 15. Marta 2020.

II Pravo prijave imaju pravna lica koja ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti.

III Priključak struje je osiguran, te pokriveni predviđeni troškovi električne energije.

IV Organizator obezbjeđuje program, koji će trajati tokom manifestacije (muzičke izvođače za vikend dane, program za djecu i mlade, koncerte, prikladne akcije i sl.)

V Organizator obezbjeđuje određen dio logističkog sadržaja za izlagače, u zavisnosti od dogovora sa sponzorima.

VI Dimenzije prazničnih kućica su 1,8 x 2,8 metra.

VII Prijava na ovaj konkurs treba da sadrži: dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti, ponudu (šta se planira izlagati/prodavati), osnovne kontakt informacije o pravnom licu.

Poziv je otvoren do 25. Januara , a prijave je potrebno poslati putem maila na adresu udruzenjeasus@hotmail.com. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 062/964-812