Zakon o pravima demobilisanih boraca usvojio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, ide na usaglašavanje

# https://www.zekataxi.com/

Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica sa 33 glasova za i dva protiv usvojen je na vanrednoj sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i to u različitom tekstu u odnosu od onog kojeg je usvojio Predstavnički dom.

– Zato ide na usaglašavanje, poslije čega treba stupiti na snagu, a u primjeni biti od 1. januara 2019. godine. Dakle usvojen je tekst zakona koji je predložila Vlada sa amandmanima koje je prihvatila Vlada i koji su postali sastavni dio zakona – izjavio je za Fenu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević po usvajanju zakona.

Nakon ovoga, na zahtjev pripadnika boračke populacije, koju su tokom zasjedanja protestovali ispred Federalnog parlamenta, delegati su glasali i prihvatili amandmane poslanika Mahira Mešalića, koji su usvojeni 10. jula na sjednici Predstavničkog doma.

– Također, Dom naroda usvojio je zaključak po kojem naši članovi Povjerenstva za zajedničko usaglašavanje različito usvojenih tekstova trebaju do 31. sprnja sačiniti usuglašeni tekst zakona kako bi stupio na snagu – dodala je na kraju vanrednog zasjedanja predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara.

Ukupno 15 prava propisano je zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, a među njima je novčani mjesečni borački dodatak. Za ostvarivanje tog prava, kako je pojasnio ministar Bukvarević, propisane su četiri kategorije.

U prvoj su demobilizirani branitelji s 57 godina života i tri godine učešća u oružanim snagama, u drugoj oni koji su navršili 60 godina života a godinu su proveli u borbi, dok su u trećoj grupi borci stari 65 godina i više. Za njih nema ograničenja u pogledu dužine učešća u ratu. U četvrtoj kategoriji su žene s minimalno 50 godina života, a u oružanim snagama su bile najmanje godinu dana.

– Sve ove kategorije moći će aplicirati za borački dodatak ako nemaju stalnih primanja i najmanje su godinu u evidenciji nezaposlenih – potvrdio je za Fenu Bukvarević.

Kaže da će visinu dodatka određivati množenje procentualnog iznosa minimalne penzije u FBiH s isplatnim koeficijentom čiju će vrijednost određivati godišnje Federalna vlada imajući na umu broj aplikanata i raspoloživi novac u budžetu.

– Za borce koji su u odbrambenim jedinicama proveli od 12 do 24 mjeseca, s koeficijentom će se množiti iznos od 40 posto minimalne penzije, od 24 do 36 mjeseci 50 posto, a za branioce što su u jedinicama bili od 36 do 48 mjeseci, visinu dodatka će odrediti množenje koeficijenta sa šezdesetpostotnim iznosom minimalne penzije u FBiH. Za one koji su u borbi proveli više od 48 mjeseci, dodatak će se računati množenjem koeficijenta sa sedamdesetpostotnim iznosom penzije – dodao je Bukvarević.

Branioci i članovi njihovih porodica, stupanjem na snagu ovog zakona, moći će ostvariti i pravo na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje.

Prednost u korišćenju usluga zdravstvenih ustanova, liječenje u drugom kantonu, osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju, također su među propisanim pravima.

Predviđena je i pomoć u slučaju smrti, prijevremeno povoljnije penzionisanje, duži godišnji odmor po osnovu učešća u oružanim snagama, zatim stambeno zbrinjavanje, subvencije u plaćanju naknade za pogodnost, naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za uređenje građevinskog zemljišta.

Zakon najavljuje i pomoć povratnicima, odnosno besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas), kao i prednost bivših boraca pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobilisanog branioca.

Propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Za provođenje zakona je potrebno 14 miliona KM, s tim da novac treba osigurati u skladu s potpisanim sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika boračkih saveza, organizacija, udruženja, o dostignutom nivou sredstava u budžetu Federacije BiH na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu.

fena

https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponuda_tehnike/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o