Važno saopštenje Sportskog saveza Bugojno

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Poštovani sugrađani, članovi Sportskog saveza naše Općine,
U vezi sa radom Sportskog saveza, osjećamo se obaveznim obratiti se javnosti, sa slijedećim činjenicama:

 • Nakon izbora rukovodstva Sportskog saveza, nova uprava je preuzela svoje dužnosti, te pokušala utvrditi trenutnu situaciju u samom Savezu, uzevši u obzir da nam nije dostavljena dokumentacija i financijska izvješća prošle uprave
 • Prilikom primopredaje dužnosti, sačinjen je zapisnik, prema kojem je novo rukovodstvo preuzelo slijedeće:
 • financijski izvještaj o raspodjeli sredstava za period 01.01.2018. do 01.07.2019.godine
 • Spisak dugovanja sportskog saveza zaključno sa 01.07.2019.godine ( uz prateću dokumentaciju)
 • Zaprimljene prijave tri sportska kluba za članstvo u sportskom savezu
 • Statut SS-a od 04.03.2015.godine – dva primjerka
 • Statut SS-a od 29.03.2007. – jedan primjerak
 • Pravilnik o kategorizaciji sportskih klub ova i kriterija o raspodjeli financijskih sredstava od 04.03.2015.godine – dva primjerka
 • statusna dokumentacija ( rješenje, ID broj )
 • Ugovor o transakcijskom računa – Union banka
 • Izvodi sa transakcijskog računa za period 1 – 46
 • Blagajna za period 01.01. – 29.05.2019.
 • Pečat Saveza
 • Ključ od kancelarije Saveza ( JU „KSC“ Bugojno )
 • U toku samog procesa utvrđivanja činjenica neophodnih za rad Saveza, planiranje daljnjih aktivnosti, desila nam se blokada transakcijskog računa Sportskog saveza, a na ime tužbe Garača Senada protiv NK Iskra Bugojno na iznos od oko 37.000 KM. U vezi s tim Vas obavještavamo da je Upravni odbor podnio žalbu nadležnom Općinskom sudu u Bugojnu, jer je isti protivno svim propisima izvršio blokadu našeg računa. Tada se donosi odluka OV Bugojno, da se zbog pomenute blokade ne vrše isplate tranši od Općine prema Sportskom savezu, do deblokade računa.
 • Ovih dana nam je stigla još jedna presuda – zahtjev za izjašnjenje po tužbi Basara Naima protiv NK Iskra Bugojno u iznosu od cca 63.000 KM. UO je reagirao na isti način prema Općinskom sudu i objasnio kako je NK Iskra samo jedan od članova Sportskog saveza, te da Sportski savez nije i ne može biti odgovoran za dugovanja koja je proizvela NK Iskra, jer se onda ista reflektiraju na cjelokupno članstvo Saveza
 • Također, očekujemo presudu u vezi sa tužbom doo Putnik Bugojno, a za prijevoze nogometaša NK Iskra Bugojno, a za koje je potpisan protokol (potpisao ga je bivši predsjednik Saveza, gosp.Šečić Nedžad), po kojem je Sportski savez dužan uplatiti iznos od oko 14.000,00 KM.
 • Očekujemo i tužbu kompanije „Alma Ras“ doo, a koja se tiče isporučenih stolica za stadion „Jaklić“, u iznosu od oko 7.000,00 KM.
  *U toku je sudjenje po zahtjevu Securitas doo, za dugovanje u iznosu od oko 2.000,00 KM, a tiče se osiguranja utakmica NK Iskra Bugojno.
 • Utvrđeno je da Sportski savez u ranijim godinama nije izvršavao svoje obaveze izrade financijskih godišnjih izvještaja i da isti nisu predati u FIA-u
 • Utvrđeno je da je dio dokumentacije Saveza izuzet od strane Financijske policije Ministarstva financija Federacije BiH, a u sklopu kontrole poslovanja NK Iskra Bugojno, te da nam Zapisnik o izvršenoj kontroli, kao ni prateća dokumentacija još uvijek nisu dostavljeni, a kako bi se knjigovodstveno evidentirale obaveze po zapisniku.
 • Utvrdili smo da su neki sportski kolektivi podnijeli zahtjev za članstvo prijašnjem sazivu UO Sportskog saveza, međutim o njima nikad nije odlučivano, te se navedeni zahtjevi trenutno obrađuju ( za prijem novih članica nadležna je Skupština Saveza ) i uskoro očekujemo prijem novih članica.
 • U vezi sa daljim planovima, obavještavamo Vas da će UO u toku 2020 godine raditi na stabilizaciji financijskog stanja, u okviru svojih mogućnosti, te nakon deblokade računa nastaviti isplaćivati tranše prema klubovima članicama Saveza.
 • Također, obavezat ćemo sve članice Sportskog saveza da nam svake godine dostave svoje godišnje financijske izvještaje, kao i izvještaje o utrošku novca odobrenog od strane Sportskog saveza općine Bugojno.
  Ono što ovaj novi Upravni odbor može obećati je da će poslovanje Saveza od sada biti javno, te da će javnost i članice saveza biti na prigodan način obaviještene o aktivnostima Saveza, utrošku sredstava, održanim sjednicama i donesenim odlukama.
 • Do sada je UO održao 10-tak sastanaka na kojima se pokušava naći rješenje za naslijeđene probleme. Napominjemo da svi članovi UO svoje funkcije obavljaju volonterski, bez ikakvih naknada, te da je jedini cilj boljitak sporta našeg grada.
 • Sportski pozdravi!!!
  UO Sportskog saveza općine Bugojno
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o