Upozorenje EU: Na tržištu BiH ima hrane koja je štetna za zdravlje ljudi

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upozorila je Vijeće ministara BiH da zbog neusvajanja niza propisa Evropske unije (EU), na tržištu BiH ima hrane koja je štetna i neprikladna za zdravlje ljudi, saznaje Fokus.ba.

Kako su obrazložili u aktu odaslanom Vijeću ministara BiH, kada je riječ o pesticidima, aditivima i kontaminantima, trenutno su u BiH na snazi pravilnici o dozvoljenim količinama pesticida u hrani, zatim o prehrambenim aditivima i o dozvoljenoj količini kontaminanata u hrani.

Kontaminanti u hrani

Međutim, od perioda njihovog donošenja pa do danas nastale su brojne izmjene i dopune u legislativi EU. Agencija za sigurnost hrane je vlastima slala prednacrte propisa koji su uključili brojne izmjene iz EU, ali je naišla na zastoj u spremnosti da se oni preuzmu?!

– Kao uzrok neusklađenosti pravnog propisa u BiH s propisima koji su na snazi u EU, rezultati provedenog programa kontrole, u zadnje dvije godine, pokazuju da su određene aktivne materije detektovane u proizvodima u Bosni i Hercegovini u skladu s propisanim MRL-om, dok iste nisu u skladu s važećim propisima u EU i ne bi se mogle naći na tržištu EU – stoji u informaciji Agencije za sigurnost hrane u BiH.

Advertisement

0 seconds of 0 secondsVolume 0%

Slična situacija je i u vezi s pojavom određenih kontaminanata u hrani, koji postojećim propisima u Bosni i Hercegovini nisu obuhvaćeni a čije su maksimalno dozvoljene količine regulisane legislativom EU i zemljama okruženja.

– U proteklom periodu primili smo EU RASFF hitnu obavijest o prisustvu biokontaminanta pirolizidin alkaloida u origanu, koji je isporučen u Bosnu i Hercegovinu, a važeći propis ne sadrži odredbe koje regulišu ovu oblast – upozorili su iz ove agencije.

Obavijesti EU RASFF-a

S obzirom na brojne nesigurnosti, Agencija je zaključila da se titanov dioksid (E 171) više ne može smatrati sigurnim ako se upotrebljava kao prehrambeni aditiv u hrani. Njegova glavna funkcija je osigurati bijelu boju ili neprozirnost proizvoda, a uglavnom se upotrebljava u prehrambenim proizvodima koji su posebno popularni među djecom, kao što su žvakaće gume, slatkiši, čokolade i sladoled, što izaziva zabrinutost u smislu moguće visoke izloženosti tog osjetljivog dijela stanovništva.

– Slijedom navedenoga, svi proizvodi koji sadrže E-171 ne mogu se više plasirati na tržište EU, dok je, nažalost, zbog zastarjelog bh. zakonodavstva na tržište Bosne i Hercegovine još  omogućeno – konstatovali su iz ove agencije.

Također, u proteklom periodu Agencija kao kontakt-tačka EU RASFF zaprimila je veći broj obavijesti u vezi s navedenim propisima, gdje uslijed neusklađenosti propisa službene kontrole nije bilo moguće provoditi na efikasan i adekvatan način, što može imati štetne posljedice, prvenstveno za javno zdravlje.

Isto tako, razlike u propisima koji su na snazi u zemljama iz okruženja stvara brojne probleme domaćim proizvođačima kako na domaćem i na inozemnom tržištu, tako i uvoznicima hrane u Bosnu i Hercegovinu.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/